Arch-Info 2010

Úvod Katalog materiálů Novinky IQ Park Hledání Vkládání dat Nápověda Služby   Přihlášení
Vize budoucnosti  

 
Vize budoucnosti

Zpět  
 
MIKROELEKTRÁRNA WAVE PRO MENŠÍ OBJEKTY

Mikroelektrárna Wave je zařízení produkující současně teplo a elektrickou energii. Základem provozu je kotel na štěpku nebo pelety. Systém je vybaven řadou samočistících funkcí, takže je téměř bezúdržbový a je vybaven dohledem ze vzdáleného místa.

V obci Nikolaje na Opavsku uvedli do provozu takové zařízení s tepelný výkonem 50kW a elektrickým 2kW, s účinností téměř 80%, zařízení obsluhuje obecní úřad, obchod a hasiče, a je zcela nezávislé na distribuční síti.

V současné době autoři z ČVUT ve spolupráci s firmou Damgaard Consulting připravují obdobné zařízení s tepelným výkonem 120kW a elektrickým 6kW pro zásobování bytových domů, penzionů apod.

Výhodou zařízení je nezávislost na distribučních sítích, bezpečnost, návratnost investice, ekologičnost.

Zadáno: 24.03.2019 16:08   Autor: admin webu dle netu
NOVÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Tekutiny nasbírané např. z kanalizace projdou nejprve sušičkou, kde se odpaří voda, zbývající suchý pevný odpad, putuje do pece, kde se při vysoké teplotě 1000°C spaluje bez zápachu. Spalování zároveň dodává tepelnou energii sušičce, kde se odpařuje voda a následně přeměňuje na páru, která průchodem přes generátor vytváří elektrickou energii. Vodní pára se potom ochladí, projde čistícím systémem a výsledkem je pitná voda. Funkční prototyp tohoto zařízení byl již postaven a provozně odzkoušen, sklenici vody i vyzkoušel i Bill Gates, který projekt sponzoruje: „Sledoval jsem hromadu fekálií, jak po pásu zajela do stroje. O pár minut později jsem ochutnal výsledný produkt - sklenici čisté vody.“ video

OmniProcessor z dílny společnosti Janicki Bioenergy plánuje vyvinout příští generaci přístroje, která by měla být schopna zpracovat výkaly od 100 tisíce lidí, vyprodukuje 86 m3/den pitné vody a ještě vytvoří přebytek cca 250 kW elektrické energie (většina vyprodukované elektřiny zařízením je spotřebována na provoz čističky-spalovače)

Pokud bude zařízení funkční a rentabilní i v této velikosti, bude to znamenat velký průlom v technologii čištění odpadních vod. Současná technologie čištění odpadních vod, spotřebovává energii a vypouštěná voda není pitná - musí se doředit ve vodních tocích, tato nová technologie nejen, že nespotřebovává žádnou energii, naopak mírný přebytek vytváří a produkuje čistou pitnou vodu.

Zadáno: 27.01.2015 09:26   Autor: admin webu dle netu
BLOOM-vodní farma

Kupole Bloom je zajímavý koncept, který by měl sloužit jako vodní farma na pěstování fytoplanktonu, přírodní čistička vzduchu a zároveň hydrologická či oceánografická laboratoř.

Pětipatrový kolos vysoký pětačtyřicet metrů je ze dvou třetin zanořen do vody a ukotven ke dnu kovovými lany. Kostru objektu vytváří hliníková konstrukce, po obvodu doplněná methakrylátem. Vnitřní plocha by měla činit 2070 metrů čtverečních.

Farma kombinovaná s laboratoří by měla být mimo jiné schopná filtrovat slanou mořskou vodu na pitnou, a doplňovat ji do zásobníků. V Bloomu by měli najít obytné zázemí pracovníci výzkumných pracovišť, ale také nejrůznější mořští živočichové, umístění do pětice obřích akvárií, které jsou určeny k jejich pozorování. Prstenec jednotlivých zanořených kopulí vytvořený kolem pobřeží by navíc měl být součástí varovného systému proti ničivým vlnám tsunami. Kovová kotvící lana budou schopna reagovat na záchvěvy doprovázející vznik tsunami

Fotografie a celý koncept viz

Zadáno: 20.12.2013 20:05   Autor: admin webu dle netu
VERTIKÁLNÍ LES

Myšlenka metropolitního ozeleňování - reforestace, či přesněji vzniku nového lesa na platformě městské zástavby, tedy integrace zeleně do novostaveb se stává ve světě stále populárnější

Tvorba obyvatelného prostoru a současně výsadba stromů nemusí nutně zvyšovat rozlohu potřebnou pro srovnatelné realizace budov.

V Miláně byla zahájena výstavba dvou obytných budov o výšce 79 a 112 metrů, budou mít stavebně integrovanou zeleň na terasách a balkonech jednotlivých podlaží, které vybíhají z konstrukce, kde budou nepravidelně vysazeny stromy o různé výšce (3,6 a 9 metrů), dohromady na nich poroste 480 velkých a středně velkých stromů, 250 malých stromků, 11 tisíc rostlin a pět tisíc keřů. Toto množství stromů a zeleně bude představovat přírodní ekvivalent hektarového lesa přímo v centru města.
Obě výškové budovy se stanou součástí plánu re-naturalizace města, modelového přístupu propojení krajiny i moderního standardu měst budoucnosti, zelená fasáda tvořená stromy nahradí čistě hranatý tvar stavby.

Stromy budou stínit okna, a tím tak v letních dnech přirozeně ochlazovat a naopak sloužit jako určitá přirozená izolace v zimě, budou filtrovat prach a eliminovat hluk. Na podzim naopak listnaté stromy opadají a denní svit se tak dostane do každého bytu skrze holé větve bez větších problémů. Jedním i druhým přístupem se vylepšuje hospodaření budov s energií určenou ke klimatizaci vnitřních prostor. Dřeviny, a půda, ze které rostou, budou také sloužit ke snížení odtoku dešťové vody.

Bosco Verticale (vertikální les) dle italského architekta Boeri, ale nejsou jen stromy zasazené do vertikální struktury, přináší i další zajímavé prvky:
Budovy budou téměř uzavřeným energetickým systémem, schopným produkce a rekuperace energie,
recyklace dešťové a odpadní vody a její využití při zálivce stromových sadů.
Navíc díky zapracování systémů alternativní produkce energie, ať už větrné či sluneční, stává se budova z hlediska spotřeby energie téměř nezávislou na městské síti.
A další výhody:
absorpci prachových částic,
vytvoření přirozené hlukové bariéry snižující akustické znečištění,
osvěžující produkci vzdušné vlhkosti,
výrobě kyslíku a pohlcování oxidu uhličitého nebo emitovaného záření.
Jedná se tedy o projekt vytvářející lepší podmínky pro život ve městě tím, že vytváří mikroklima podobné lesnímu prostředí.

Mezi nejčastěji vysazované dřeviny má patřit jeřáby a kultivary javoru. Obyvatelé sami nebudou vlastníky dřevin rostoucích na balkónech. Stromy budou „majetkem všech“, ale budou vyjmuty ze seznamu užívaného bytového vybavení.


Zadáno: 09.03.2013 09:13   Autor: admin webu dle netu
MĚSTA NA VODĚ

Již od 50. a 60. let minulého století se objevují teoretické práce a myšlenky směřující k osidlování moří. Kromě úvah o bydlení pod mořskou hladinou se objevovaly i úvahy o možnosti bydlení na hladině nebo vytváření plovoucích měst.

Velké těžební ropné plošiny mohou sloužit jako jeden ze vzorů, jsou upevněny na pilířích nebo kotveny ke dnu. Jiné možné řešení jsou velké plovoucí pontony, které by musely být stabilizovány technickými prostředky (gyroskopy, stabilizující výsuvné plochy pod hladinou ponoru apod.)

Jednou z romantických představ může být bydlení na moři blízko pobřeží. Jiné jsou vedeny zcela jiným směrem, a to vyhnutí se placení daní, pracovním povolením nebo legislativě příslušného státu. Mezinárodní vody začínají 22 km od podřeží.

Zatím všechny myšlenky končí na ekonomické nevýhodnosti projektů, v budoucnu se však situace může změnit.

Zadáno: 19.03.2012 08:34   Autor: admin webu
SMART MATERIÁLY

Jsou to materiály, které by byly schopny reagovat na podněty z okolního prostředí obdobně jako přirozené biologické systémy – před několika desítkami let výstřední myšlenka ze sci-fi, dnes je to trend v oblasti vývoje inovativních materiálů.

Jsou vyvíjeny materiály, které reagují na světlo, teplo, mají pamět tvaru a po deformaci se vrátí do svého původního tvaru, materiály, které v létě chladí, v zimě hřejí, samoregulační ztmavovací skla, textilie schopné měřit lidský tep, tlak a teplotu, luminiscenční textilie.

Smart materiály – inteligentní materiály s jednou nebo více vlastnostmi (tvar, barva, skupenství, vodivost...), které se mohou na základě podmínek vnějšího prostředí (světlo, teplo, elektrické pole...) výrazně, opakovaně a inverzně měnit.

Význam smart materiálů je ve způsobu přímé reakce na vnější podnět produkující změnu bez nutnosti řízení externím systémem. S tím souvisí úspory při výrobě a celkové zjednodušení technických zařízení.
Inteligence smart materiálů je v jejich řízené a zakódované interakci s okolním prostředím.

Příklady smart materiálů, které pozvolna opouštějí laboratoře najdete v sekci IQ Park -Věda, výzkum

Zadáno: 22.03.2011 15:50   Autor: admin webu dle internetu
SOLÁRNÍ NANOTRUBICE

Elektřinu ze slunce by mohl zefektivnit nápad výzkumníků z Massachusettského technologického institutu. Vědci vybavili sluneční články anténami z titěrných uhlíkových nanotrubic.

Anténa se skládá z vláknitého provázku dlouhého deset a tlustého čtyři mikrometry tvořeného třiceti miliony nanotrubiček, ty dokážou využít sluneční záření stonásobně lépe než běžný fotovoltaický článek. Projekt teď musí prakticky prokázat, že vede ke snížení ceny solární elektřiny.

Další jinou možností je rozklad vody v "solárních kolektorech". Cílem vědců je zvýšit účinnost rozkladu vody nad 10% pomocí nanotrubic z kysličníku titaničitého, které by absorbovaly světlo ve viditelné oblasti spektra. Existuje odhad, podle něhož by se pokrytím střechy průměrného amerického domu fotokatalyzátorem s 12% účinností vyprodukovalo denně množství vodíku, ekvivalentní 11 litrům benzínu, tedy pro dojezd kolem 150-200km.

Zadáno: 29.09.2010 11:01   Autor: www.arch-info.eu
VĚŽ SMĚŘUJÍCÍ DO KOSMU

Kanadským vědcům z Yorské univerzity v Torontu,(Brendan Quine, Raj Seth a George Zhu)se podařilo zkonstruovat, a na 7 metrovém modelu také ověřit, reálnou možnost postavit 15 km vysokou věž, která by se mohla využívat pro turistiku, výzkum atmosféry,telekomunikace a vypouštění družic.

Základem je modulová trubková konstrukce z kevlar-polyethylénového kompozitu, která je plněná lehkými plyny jako jsou hélium. Modul tvoří trojice trubek plněných lehkým plynem, postavených kolem kruhového prostoru.

Proto, aby se mohla postavit věž ve skutečném měřítku, bude zapotřebí umístit do každého modulu gyroskopy a aktivní stabilizační systém. Vědci plánují pro stavbu 15 km vysoké věže postavit 100 modulů o výšce 150 metrů a průměru 230 metrů.

Vědci spočítali, že takto je možné postavit věž 200km vysokou.

Zadáno: 10.06.2009 14:32   Autor: www.arch-info.eu
Místo tekoucí vody ve sprše jen mlha
Vědci si všimli, že mlha očišťuje. Zatím nevědí přesně jak, ale snaží se této vlastnosti využít v domácnostech při očistě těla. Navrhují sprchovací box s mlhou, kde nahradili proud tekoucí vody jemnou mlhou. Výhodou tohoto řešení by, kromě rychlejší a účinnější očisty těla s menším množstvím chemických prostředků, byla i značná úspora vody a energie potřebné pro její ohřev.
Předpokládá se, že spotřeba vody klesne z průměrných 30 litrů vody na pouhou desetinu, pro ohřev menšího množství vody bude potřeba podstatně méně energie, menší množství spotřebované vody znamená také úspory při jejím opětovném vyčištění. Navíc se experimentuje s přidáváním minerálních a esenciálních látek do mlhy, což může očistu těla ještě obohatit o další podněty.
Zadáno: 12.05.2009 08:13   Autor: www.arch-info.eu
VODNÍ ŘASY - OBNOVITELNÝ ZDROJ BIOPALIV BUDOUCNOSTI

V přírodě existuje přibližně 80 000 druhů a odrůd vodních řas, k pěstování jich může být využíváno jen pár druhů. V závislosti na druhu lze vodní řasy využít jako potravinu, palivo, surovinu na výrobu vodíku, metanu a dokonce i biopaliva.

Vývoj biopaliva z vodních řas je velmi žádoucí vzhledem k nedávným evropským problémům výroby biopaliv z biomasy takzvané první generace - nedostatek zemědělské půdy a prokázané zdražení cen potravin. Pěstované vodní řasy tyto negativní jevy nezpůsobí a v dobrých podmínkách se mohou vodní řasy ve vodních nádržích donekonečna rozmnožovat. Běžné pěstování vodních řas pro energetiku na komerční bázi může být však zahájeno až za tři až pět let.
Dnes se přepracováním vodních řas na biopalivo (Algakultura) zabývá několik firem na světě. Například PetroSun za rok vyrobí 4,4 miliónů galonů oleje z vodních řas. V Nizozemí se vývojem zabývá firma Biosoil, která pracuje na získání patentu na reaktor na pěstování vodních řas.
Vodní řasy představují nadějnou alternativu, protože z plochy vodních řas o velikosti 0,4 hektaru lze získat více než 10 000 galonů oleje, a ten pak upravit na bionaftu. Řasy se navíc dají pěstovat prakticky kdekoli.

Využití takto získaného biopaliva pro vytápění objektů je teoreticky možné, jako ekologická náhrada lehkých topných olejů. Do úvahy hlavně přicházejí místa, kde nejsou dostupné běžné zdroje energie pro vytápění, výhodou je i poměrně snadná transportovatelnost energie, automatické ovládání topení, ale hlavním faktorem rozvoje bude jeho cena.

Zadáno: 16.12.2008 13:23   Autor: www.arch-info.eu
NOVÁ VIZE URBANISMU ?
V Dubaji chystají projekt obří nezávislé budovy ve tvaru zikuratu, která má využívat vlastních zdrojů pro produkci pitné vody, tepla a elektřiny. Dopravní systém uvnitř by měl fungovat horizontálně i vertikálně, kombinovaně na několika úrovních. Bezpečnost celého komplexu má zajišťovat biometrický systém doplněný o kamerový systém s rozpoznáváním obličejů.
Zastavěná plocha má být jen 2,3 km2 a je určena až pro jeden milion obyvatel. To znamená, že velká města by se mohla vmáčknout na jen asi 10% jejich původní plochy, a tím výrazně šetřit půdu i životní prostředí.
Jak na takovou koncentraci lidí budou reagovat její obyvatelé a návštěvníci? to ukáže samotná budoucnost, pokud se projekt podaří zrealizovat.
Zadáno: 27.11.2008 23:04   Autor: www.arch-info.eu
BARVY BUDOUCNOSTI
Některé společnosti testují termochromické barvy, které reagují na změny teploty. Např.francouzská společnost Eurovia testuje bezbarvý pigment, který při teplotě kolem 1°C zrůžoví a který by se mohl využít na silnice a dálnice k dopravnímu značení. Řidiči by podle změny barvy byli upozorněni na možné náledí.
V reklamě nebo orientačních systémech by se takové barvy daly použít pro různé „inteligentní nápisy“, které by mohly zvát hosty na frapé nebo grog, nebo ke koupališti, na sjezdovku nebo k zamrzlému vodopádu.
V místnostech by stěny mohly reagovat na teplotu místnosti, v sauně by mohl člověk podle barvy stěn poznat optimální teplotu.
Textilie závěsů by mohly za slunečního záření ztmavnout a do místnosti pouštět méně světla, vodovodní baterie by mohla změnou barvy vyjadřovat, jak teplá voda právě teče, vana by mohla signalizovat naší oblíbenou barvou správnou teplotu pro koupel.
Fasády domů by mohly v létě světlejšími tóny více sluneční energie odrážet, naopak v zimě tmavším zbarvením by mohly sluneční energii více přijímat a pomáhat tak pasivně vytápět objekty.
Zadáno: 16.09.2008 00:09   Autor: www.arch-info.eu
 
© 2007 didus.software.ltd