Arch-Info 2010

Úvod Katalog materiálů Novinky IQ Park Hledání Vkládání dat Nápověda Služby   Přihlášení
Semináře  

 
Semináře

Zpět  
 
SRÁŽKOVÉ VODY A HDV -webinář

rádi bychom Vás pozvali na bezplatný on-line seminář (webinář) tentokrát na téma Srážkové vody a HDV. Webinář je dostupný na adrese - o adresu si napište na email - info@arch-info.eu

Popis webináře: Pro rok 2018 je připravena řada novinek v nabídce a webinář je příležitost se seznámit s tím, jak je co nejlépe navrhnout. Tentokrát bude webinář zajímavý i pro architekty, kteří se chtějí seznámit s řešeními, které jsou nejen účelné z hlediska funkce (zasakování a zlepšení klimatu), ale i z hlediska architektonického – unikátní kombinace propustných zpevněných ploch a zatravněných ploch s vysokým uživatelským standardem vhodná pro parkoviště a areály, z kterých má odtékat co nejméně vody.

Zadáno: 28.02.2018 10:52   Autor: admin webu
Radon - výběr protiradonových opatření

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal publikaci, která zahrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na vývoj protiradonových opatření a hodnocení jejich efektivity, který realizovala Stavební fakulta ČVUT v Praze.


V publikaci najdete postupy pro výběr protiradonových opatření vhodných pro novou i stávající výstavbu.

Publikace je dostupná na tomto odkaze
Zadáno: 20.10.2015 13:15   Autor: admin webu
Radon - protiradonové izolace

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal publikaci, která zahrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na vývoj protiradonových opatření a hodnocení jejich efektivity, který realizovala Stavební fakulta ČVUT v Praze.


V publikaci najdete různé příklady řešení protiradonových izolací včetně detailů a prostupů vhodné pro novou i stávající výstavbu.

Publikace je dostupná na tomto odkaze
Zadáno: 20.10.2015 13:12   Autor: admin webu
Radon - protiradonové izolace

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal publikaci, která zahrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na vývoj protiradonových opatření a hodnocení jejich efektivity, který realizovala Stavební fakulta ČVUT v Praze.


V publikaci najdete různé příklady řešení protiradonových izolací včetně detailů a prostupů vhodné pro novou i stávající výstavbu.

Publikace je dostupná na tomto odkaze
Zadáno: 20.10.2015 13:10   Autor: admin webu
Radon - odvětrání podloží

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal publikaci, která zahrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na vývoj protiradonových opatření a hodnocení jejich efektivity, který realizovala Stavební fakulta ČVUT v Praze.


V publikaci najdete různé příklady řešení odvětrání podloží vhodné pro novou i stávající výstavbu.

Publikace je dostupná na tomto odkaze
Zadáno: 20.10.2015 12:57   Autor: admin webu
MAPEI - katalogy produktů

Firma Mapei dala k dispozici různé produktové katalogy ke stažení na svých stránkách.
Například:
Průvodce pro správný výběr lepidel na keramiku a přírodní kámen.
Průvodce pro podlaháře, obkladače.
Průvodce pro výběr sanačních systémů.
Přísady do betonu.
Hydroizolační systémy.
Kompozitní systémy pro zesílení konstrukcí.
Výrobky pro sanaci betonu.
Výrobky pro sanaci zděných budov.
Výrobky pro epoxidové a cementové podlahy.
Výrobky pro akustickou izolaci.
Výrobky pro potěry a stěrky.
Těsnící tmely a lepidla.
a další katalogy

Katalogy jsou ke stažení na webových stránkách www.mapei.cz v sekci Nástroje a vzorníky - Ke stažení
Zadáno: 22.12.2013 16:23   Autor: admin webu dle mapei
ZLATÝ A STŘÍBRNÝ PÁS RTI Haasová-Menhart® při zateplení podlah a střech

Klatovské konsorcium Reflexní Tepelné Izolace Marie Haasová – Libor Menhart® má dlouholetou zkušenost s výrobou a použitím stavebních reflexních izolací. Vloni jako první v ČR uvedlo na trh pás se zlatou reflexní vrstvou. Zlatý a stříbrný pás se uplatní mj. při zateplení nových i starých střech nebo půd. Přibližme si, jak vypadají a účinkují funkční sestavy navržené ateliérem Zlatý dům Daparts.

Zlatá povrchová úprava pásů RTI Haasová - Menhart® vznikla na základě velké poptávky jako efektní, konečný design pro architektonické návrhy pro velké stropní prostory kanceláří, kaváren a restaurací. Značnou výhodou této aplikace je nejenom rychlá montáž tepelné izolace, kde tímto odpadá použití sádrokartonových konstrukcí a jiných obkladů včetně stropních minerálních kazet. Další novinkou jsou jednostranné i oboustranné lepicí termopásky ve zlatém i stříbrném provedení s extrémní přídržností.
Od zlatého odrazivého povrchu lze očekávat mnohem vyšší trvanlivost než v případě hliníku; je dobře známo, že se zlato chová chemicky velmi netečně, odolává oxidantům, kyselinám, louhům. Jeho vlastnosti jsou tedy stabilní. Barevnost zlata na druhé straně naznačuje, že ve viditelné oblasti spektra bude mít horší, tj. menší odrazivost a vyšší emisivitu. Ale v oblasti tepelných vln, která je pro tepelnou techniku rozhodující, vykazuje zlato už špičkovou odrazivost. Barevnost zlata je navíc bohatě vyvážena jeho vysoce stabilní odrazivostí, která se s časem prakticky nehorší.
Graf ukazuje, že ve viditelné oblasti kolem 0,5 mikrometrů má zlato (Au) nízkou odrazivost, zejména ve srovnání s hliníkem (Al). V infračervené oblasti, od nějakých 3 až do 40 mikrometrů, která přenáší přes 95 % celkové sálavé energie ve funkčních mezerách, se už zlato chová stejně nebo lépe, než hliník i stříbro. Pouze v aplikacích, kdy pás odráží přímé slunce, může nabídnout zejména hliník (s dobrou povrchovou ochranou!) lepší řešení.

Oboustranný reflexní pás RTI Haasová-Menhart® 2Au
Redakční měření na Λ-válci ukázalo – v rámci chybovosti aparatury – podobné výsledky součinitele tepelné vodivosti (lambda), jako vykazovaly pásy s čistě hliníkovými odraznými vrstvami [1].
Pokud jde o emisivitu, jejíž měření má z principu větší rozptyl, než měření lambd, měření pásů zlatých pásů naznačovala, že by mohly mít vyšší emisivitu (horší odrazivost), než pásy s hliníkem. Žádné velké závěry ale nelze činit; vnější reflexní povrch pásů RTI byl v této zkoušce velmi vrásčitý (i po navinutí na válec); skutečný povrch byl významně větší; větším povrchem pak sálal více tepla, než kdyby byl hladký. Což ovlivnilo výsledky. Řeč je o parotěsných pásech na bázi extrudovaného lehčeného polyethylenu o tloušťkách 8 a 12 mm, které byly měřeny. Výsledky ukazuje tab. 1.

Oboustranný reflexní pás RTI Haasová-Menhart® Au-Al
Jde o stejné pásy s tím, že jedna strana je zlatá a druhá „stříbrná“, přesněji hliníková. Tento materiál se hodí mj. tam, kde jsou obě strany vystaveny různým podmínkám. Výsledky měření ukazuje opět tab. 1.
O pásech a fóliích s termoreflexními povrchy toho bylo popsáno již mnoho. Méně známé je, že přibývá i praktických realizací, které jsou nejen dobře a erudovaně navrženy, ale i funkční a z pohledu tepelné ochrany i velmi účinné.

Zateplení podlahy stávající půdy
Z dílny pardubického architektonického ateliéru Zlatý dům Daparts pochází jednoduché řešení tepelné ochrany stávající podlahy pod půdním prostorem starších domů. Jako funkční prvky jsou k tomuto zateplení použity oboustranně reflexní stavební izolační pás RTI 8 mm a jednostranně odrazivá fólie RTI 0,2 mm, obě od výrobce RTI Haasová-Menhart®. Žádné jiné tepelné izolace. Termoreflexe zde slouží jako hlavní, nikoliv jako pomocná či doplňková izolace.

Střešní zateplení
Další řešení z téhož ateliéru se týká velmi častého použití reflexních materiálů, a sice ve střechách. Jde o mezikrokevní izolaci s tepelně i zvukově izolačním účinkem. Jde opět o řešení, kde jako účinný tepelněizolační prvek byly použity pouze stavební izolační pás RTI 8 mm a jednostranně odrazivá fólie RTI 0,2 mm bez objemových tepelných izolací, jako je minerální vata nebo pěnový polystyrén.

Slovo architekta
Co této technologii říká její tvůrce? Dejme slovo Akad. arch. et ing. arch Petru Davidovi, aut. arch. ze společnosti Zlatý dům Daparts s.r.o.:
Odrazivou tepelnou izolaci používáme do projektů naší společnosti již delší dobu a výsledky jsou výborné.
Fotografie dokumentují zateplení půdní podlahy.
Strop nad posledním podlažím je u starých domů největší problém, jejich tepelný odpor je zřídkakdy větší než 0,6–1 m2K/W a se zateplením odrazivou izolací se lehce dosáhne R > 5,5 m2K/W a to suchou cestou s minimálním přitížením a při síle necelých 9 cm.
Jen pro představu: s jinou izolací by byl odpor jen 40%. Oboustranný pás RTI Au-Al 2/2013 Stavebnictví a interiér 31 A to nezapočítáváme mnohem vyšší účinnost v létě, kdy se ostatní izolace na principu zpomalení toku tepla rozpálí a sníží izolační schopnosti až o 30 %. Naopak v zimě u vláknitých izolací dochází ke kondenzaci a zamrznutí části vrstvy. Izolujete pak ledem.
Odrazivá tepelná izolace ještě navíc odstiňuje elektrosmog a je naprosto vodotěsná. S úspěchem ji používáme na izolaci stěn z interiéru, ale zde důrazně varuji, musí k tomu být dostatečné projekční znalosti, jak takovou instalaci navrhnout, jinak se poškodí zdivo provlhnutím. Při izolování zevnitř není nikdy žádná zeď stejná, a proto ji nejde aplikovat dnes často užívaným systémem – už jsem nějakou fasádu zateplil, tak to zvládnu, projekt jsou jen peníze navíc.
Odrazivou tepelnou izolaci používáme dále do střech. Vynikající je její použití na naše střešní panely SIP, kde se použije místo pojistné hydroizolace pod krytinu. Tím dosáhneme zvýšení tepelného odporu ze šesti na R>9 a zároveň zlepšíme klima v létě a zvýšíme zvukový útlum. Vzhledem k nenasákavosti odrazivé izolace ji používáme i k izolování základů s dílčím provětráním. Tím se dají zateplit i jinak naprosto neřešitelné problémy, jako kamenné podezdívky a základy apod. Stejné je to u zateplení fasád obvodových zdí z materiálů, které drží vlhko a starých budov.“

Princip funkce reflexních izolací
A. Běžný sálavý povrch sálá do prostoru tepelné zářivou energii s intenzitou od 253 W/m2 (při teplotě –15 °C) do 700 W/m2 (při teplotě +60 °C; např. sluncem rozpálená střešní krytina do střechy). Reflexní povrch s emisivitou 0,1 sálá při stejných teplotách jen desetinu energie, tj. 25 resp. 70 W/m2 v popisovaných příkladech.
B. Běžný sálavý povrch přijme (pohltí, absorbuje) 90 až 100 % energie tepelného záření, které na něho dopadá. A podle toho se ohřeje. Reflexní povrch s emisivitou 0,1 pohltí jen desetinu dopadající zářivé energie, zbytek, 90 %, odrazí zpět ke zdroji (např. k rozpálené krytině).
C. Sálání se šíří i lehkými tepelnými izolacemi, jejichž objem tvoří z 95 až 98 % vzduch. Nešíří se zde přímočaře, jako v čirém prostředí (ve vzduchu), nýbrž postupně: každý tepelný paprsek je po nějakém úseku pohlcen buněčnými stěnami pěnového polystyrénu nebo vlákny minerální vaty. Stěny i vlákna, které se tím zahřívají, zároveň však jiné paprsky vyzařují. Takto – skokově – se šíří teplo sáláním v izolacích. Pokud izolaci chráníme z obou stran reflexní fólií, zabráníme, aby absorbovala velké sálavé toky energie, prohřívala se a hůře izolovala.

Originální článek najdete zde

Zadáno: 12.03.2013 18:10   Autor: RNDr.J.Hejhálek a www.rti.cz
OBOUSTRANNÝ STAVEBNÍ IZOLAČNÍ PÁS RTI Haasová-Menhart® s více vrstvami

Stavební izolační pás s oboustrannou reflexní hliníkovou fólií chráněný užitným vzorem, patří k nejstarším a technicky nejvyspělejším výrobkům tohoto typu v ČR. Firma RTI Haasová-Menhart®, která tyto parotěsné pásy na bázi extrudovaného lehčeného polyethylenu vyrábí, uvádí letos jako novinku vícevrstvý stavební pás a nové řešení, které využívá vzduchových mezer.

Součástí testů před uvedením na trh bylo proměření základních tepelněizolačních vlastností jednoduchých oboustranných pásů různých tlouštěk. Firma se rozhodla pro měření na tzv. lambda válci. Toto zařízení je určeno právě pro měření tenkých, ohebných fólií a vedle součinitele tepelné vodivosti (dále také lambda) navíc nabízí i hodnotu odporu při přestupu tepla na termoreflexním povrchu, z něhož lze slušně odhadnout velikost emisivity. K měření byl vybrán stavební izolační pás s oboustranným AL, v terminologii výrobce nazývaný i jako typ 2×AL kombi, a sice v deklarovaných tloušťkách 8 mm, 10 mm a 12 mm.

Další technickou inovací, kterou firma Haasová-Menhart® připravila pro zákazníky na rok 2012, jsou vícevrstvé stavební izolační pásy. Výrobce tím nabízí velmi dobré hodnoty lambda na úrovni 0,027 W/(mK) pro libovolnou tloušťku.

Výhody oboustranných stavebních izolačních pásů RTI Haasová-Menhart® se uplatňují při řešení nízkoenergetických a pasivních konstrukcí při požadavcích na maximalizaci hodnot tepelných odporů a současné minimalizaci stavební hloubky konstrukcí.

Článek s podrobnostmi výpočtu najdete zde

Zadáno: 08.02.2013 15:57   Autor: Jiří Hejhálek, www.rti.cz
NÍZKÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

Nízká energetická náročnost budov a její zajištění ve výstavbě, autoří: Ing.arch. Josef Smola a Ing. Jiří Šála, CSc.

Publikace seznamuje se základními pojmy, právními předpisy a principy při navrhování energeticky příznivé architektury.

Publikace je dostupná v pdf, zašleme na vyžádání

Zadáno: 16.01.2013 19:56   Autor: admin webu
SOFTWARE PRO VNITŘNÍ INSTALACE aktualizace

Firma Wavin Osma nabízí balíček programů firmy Protech pro vnitřní instalace zdarma.
Balíček obsahuje program
ROVO (návrh vnitřních vodovodních instalací)
DIMOS (návrh otopných soustav)
PODLAHY (návrh instalací podlahového vytápění)

A nově také program AutoPen Wavin pro liniové stavby a kanalizace spolupracující s AutoCadem:
modul Situace -odečet souřadnic tras liniové stavby
modul Podélný profil kanalizace
modul Kubatury - specifikace šachet a podrobný výkaz výměr.

Programy jsou ke stažení po přihlášení na www.wavin-osma.cz

Zadáno: 20.09.2012 08:19   Autor: admin webu
Databáze certifikovaných detailů pasivních domů

Společnost Isover spustila web s "databází certifikovaných detailů pasivních domů".

Požádali jsme o vyjádření vhodnosti použití databáze v českém prostředí Českou komoru architektů.

Pozn.: Detaily mají německý certifikát Passivhaus Instititu v Darmstadtu - viz www.isover-konstrukce.cz

Zadáno: 07.08.2012 22:13   Autor: admin webu
Technologie a aplikace PCM materiálů 2.díl

Máme k dispozici výpočetní program pro orientační návrh aplikací PCM.

Program je v němčině, angličtině, španělštině a v dalších jazycích, obsahuje meteorologická data z Evropy i USA, včetně lokálních dat větších měst.

V programu lze variantně nastavit vstupní data pro vytápění a chlazení, rozměry referenční místnosti (takto lze zadat i celý dům), a údaje o obvodových konstrukcích a výplních otvorů.

Výstupem z programu jsou porovnávací data místnosti bez aplikace PCM a s aplikací PCM a zvoleného rozsahu PCM, program vytváří grafy např. po jednotlivých dnech, celkové procentuální rozložení dnů s různými teplotami atd..

Je možné také zadat finanční analýzu, kdy výstupem je grafické vyjádření úspor a návratnost investice.

Bližší informace o programu zašleme na vyžádání

Zadáno: 31.05.2012 14:16   Autor: admin. webu
SNĚHOVÁ MAPA ČR

Vzhledem k častým problémům zatřídění stavební lokality do příslušné sněhové oblasti dle ČSN 73 0035 zejména na hranicích oblastí, doporučujeme všem použít mapu zatížení sněhem, kterou zpracoval ČHMÚ.

Na mapě můžete s velkou přesností určit lokalitu a získat přesnější údaje o zatížení sněhem a také o nadmořské výšce.

Údaje lze použít pro korekci statických výpočtů nebo pro přesnější určení limitů údržby střech v zimním období.

Zadáno: 16.05.2012 11:16   Autor: admin webu
Technologie a aplikace PCM materiálů 1.díl

Materiály a aplikace PCM využívají teplo uvolňované při změně skupenství.

Jako nejvhodnější látka se ukázal parafín ve formě mikrokapslí. Mikroskopická kapka čistého parafínu je zapouzdřená v akrylátovém polymeru.

Vhodné příměsi umožňují nastavit teplotu tání parafínu, ve stavebních aplikacích se užívá rozmezí 23-26°C

Mikrokapsle mají měrnou tepelnou kapacitu cn = 110 kJ/kg.K Voda má měrnou tepelnou kapacitu cn = 4,2 kJ/kg.K Porovnáním hodnot zjistíme, že mikrokapsle mají více než 26x vyšší měrnou tepelnou kapacitu než voda a mohou tedy pojmout a uvolnit, daleko větší množství energie, a to bez nutnosti dodání další energie, jinak nutné při akumulaci tepla u běžných organických a anorganických materiálů.

Mikrokapsle se používají formou přísad do nátěrových hmot, omítek nebo do sádrokartonových desek.

Na pokusném domě ve Francii bylo ověřeno snížení teploty v místnosti s použitím materiálů PCM, oproti místnosti bez aplikací PCM, v průběhu denní doby o průměrně 4,5°C (maximální snížení 6,7°C), naopak zvýšení teploty v noční době o cca průměrných 1,8°C (maximální zvýšení cca 4°C)

V příští díle bychom chtěli přinést informace o výpočtech pro dimenzování aplikací PCM a konkrétních materiálech dostupných na českém trhu

Zadáno: 21.04.2012 11:41   Autor: admin webu
VYÚSTĚNÍ KOMÍNA DLE ČSN 73 4201

Vyústění komína nad střechu i předepsané vzdálenosti od vikýřů, střešních oken i od sousedních objektů je nutné navrhovat v souladu s příslušnou normou:
Vyústění komína-přehledný výtah

Zadáno: 20.01.2012 15:01   Autor: admin webu dle netu
ANALÝZA POTŘEBY POMOCNÉ ELEKTRICKÉ ENERGIE V PASIVNÍM DOMĚ

Na tomto odkaze najdete porovnání množství pomocné elektrické energie v pasivním domě v kombinaci s různými možnostmi provozu otopné soustavy a větrání:
Analýza potřeby pomocné elektrické energie v pasivním domě

Zadáno: 17.01.2012 12:58   Autor: admin webu dle netu
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POKLÁDKU ELEKTROSTATICKY VODIVÝCH PODLAHOVIN

Co je dobré vědět o pokládce specializovaných krytin ve specifických prostředích a se specifickými požadavky:

ELEKTRICKY VODIVÉ PODLAHOVINY
navrhují se do míst s požadavkem na odvod elektrostatického náboje - prostory s nebezpečím výbuchu, speciální zdravotnická pracoviště, operační sály, RTG pracoviště, laboratoře, zdvojené podlahy apod.

ANTISTATICKÉ PODLAHOVINY
navrhují se do míst s požadavkem na antistaické provedení podlah - počítačové místnosti, telekomunikace, výroba citlivých zařízení a elektroniky apod.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO POKLÁDKU ELEKTROSTATICKY VODIVÝCH PODLAHOVIN
* striktně dodržovat pravidla a technologické pokyny pro pokládku určené příslušným výrobcem podlahoviny
* řádné provedení nátěru vodivou vrstvou lepidla
* precizní rozmístění pásky CU podle požadavků výrobce a její položení do čerstvě natřené vrstvy vodivého lepidla
* řádné proletování křížení CU pásky cínovou pájkou dle platné normy - ČSN 42 3655
* propojení CU pásky na ochrannou svorku podle platné normy - ČSN 332000-5-54
* provést přesné proměření odporu celé sítě
* kvalitní a důsledná pokládky krytiny, zejména zaválcování
* předání veškeré dokumentace k použitým materiálům- shody, technické listy, měřící protokoly
* předání návodu na údržbu položené podlahoviny

Zadáno: 11.01.2012 08:33   Autor: admin webu
VLIV ŠÍŘKY SPÁR NA VZDUCHOTĚSNOST OBJEKTŮ

PODSTATA INFILTRACE VZDUCHU OBJEKTEM
* větší část roku proudí okolo budov vzduch (vítr)
* na návětrné straně vyvozuje vítr na objekt tlak, naopak na závětrné straně potom tah (sání)
* vnější prostředí se snaží infiltrovat jejím obvodovým a střešním pláštěm (vyrovnání teploty, vlhkosti, koncentrace plynů atd.)
* pohyb vzduchu způsobený rozdílem tlaků vzduchu

STANOVENÍ MNOŽSTVÍ VZDUCHU PROŠLÉHO SPÁROU
Pomocí teorie laminárního proudění (Newtonův viskózní zákon) je možné stanovit množství vzduchu, které projde spárou dlouhou 1 metr o určité šířce pomocí jednoduchého vztahu:

Q = [š3/12*μ]*[∆p/h]*l

kde Q je množství proteklého vzduchu v m3/s
μ je viskozita vzduchu (materiálová onstanta) přibližně 18.10 -6 Pa.s
∆p je rozdíl tlaků zduchu v interiéru a exteriéru
h je hloubka spáry
l je délka spáry

Jestliže například uvažujeme okenní rám o hloubce rámu 0,1 m a rozdílu tlaků = 10 Pa což odpovídá rychlosti větru cca 15 km/h, dostáváme pro spáru délky 1 m následující objemy proteklého vzduchu:
při šířce spáry š=0,1mm Q=0,0017m3/h
při šířce spáry š=0,5mm Q=0,208m3/h
při šířce spáry š=1,0mm Q=1,667m3/h


KONSTRUKČNÍ DOPORUČENÍ
* kvalitní okenní a dveřní otvory
* utěsnění spoje rámu okna a dveří s obvodovým pláštěm
* použití vzduchotěsných uzávěrů v případě, že nejsou v činnosti (například vzduchotěsné komínové klapky)
* všechny spoje dílců obvodových plášťů vč. desek OSB, které mohou mít poškozené či nekvalitně provedené okraje (pera a drážky) prolepit pomocí polyuretanových lepidel), nebo přelepit vzduchotěsnicí páskou.

ZÁVĚR
* v ploše stěn zajisti vzduchotěsnot spojů deskových materiálů ze strany interiérů (tmelení, lepení, přelepování páskou)
* u detailů zajistit vzduchotěsnost užitím vzduchotěsných pásek, speciální pozornost musí být věnována prostupům konstrukcí, které mohou dilatovat (např. komínová tělesa), např. lepicí elastoplastické pásy
* všechny průduchy musejí být zabezpečeny vzduchotěsnými klapkami, které se zavřou, jestliže průduch není funkční (netopí se, neběží ventilace a podobně)
* zcela zásadní význam mají větší spáry, protože množství proteklého vzduchu (a tedy uniklého tepla) je úměrné třetí mocnině šířky spáry

Zadáno: 17.11.2011 12:39   Autor: admin webu dle netu
PROBLEMATIKA VĚTRÁNÍ OBYTNÝCH BUDOV, NED, EPD

Na těchto odkazech najdete zpracovanou problematiku větrání obytných budov, nízkoenergetických a pasivních domů:

ČÁST 1: Systémy větrání obytných budov


ČÁST 2: Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních obytných staveb


ČÁST 3: Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních obytných staveb (pokračování)


ČÁST 4: Větrání a vytápění nízkoenergetických a pasivních obytných staveb (2.pokračování)


Vaše případné připomínky zasílejte na adresu webu arch-info

Zadáno: 26.10.2011 18:24   Autor: admin webu dle netu
ETICS - vnější tepelněizolační kompozitní systémy

Společnost Dektrade vydala novou publikaci: Fasády-vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) publikaci lze stáhnout ve formátu pdf na tomto odkaze
(publikaci můžeme rovněž zaslat na vyžádání emailem)

Zadáno: 19.10.2011 16:09   Autor: admin webu
ČASTÉ CHYBY PŘI APLIKACI SAMONIVELAČNÍCH STĚREK

Odpůrci barevných samonivelačních stěrek často poukazují na „nevyzpytatelnost“ materiálu a náročnost aplikace. Náročnost ale není nic jiného než přesné dodržení aplikačního postupu, které začíná již při kontrole kvality podkladu. Prováděcí firmy často nevěnují dostatečnou pozornost slabinám podkladního betonu. Výsledkem je, že v krátké době dochází ke vzniku trhlin nebo delaminací. Čemu by tedy aplikační firma při provádění samonivelačních cementových stěrek měla věnovat největší pozornost?


1. Příprava podkladu
*Kontrola kvality podkladu – je vhodné provést kontrolní vývrt, ověřit příčnou pevnost podkladu v tahu pomocí testu, pečlivě diagnostikovat veškeré trhliny, změřit vlhkost podkladu.
*Důsledné odstranění celé vrstvy poškozené karbonatací nebo provozem až na nostný agregát – hrubší povrch je obecně vhodnější než hladké vybroušené plochy.
*Pečlivá sanace podkladu – vyplnění trhlin a výtluků, použití spínacích kotev, vyříznutí a nahrazení neůnosných částí, odstranění mastnot a jiných nečistot.
*Důkladné zatěsnění stávajících spár v podlaze a zafixování jejich polohy pro zpětné proříznutí.
*Penetrace podkladu – musí tvořit souvislý film. Jedna vrstva koncentrátu nenahradí několik vrstev více zředěného primárního nátěru. V případě hodně porézních podkladů a velkých výškových rozdílů je nutné předlití vyrovnávací vrstvou.

2. Míchání a rozprostření stěrky
*Dávkované množství vody musí být konstantní. Před zahájením prací je nutné provést rozlivný test, podle kterého se přesně stanoví dávkování vody. Barevné samonivelační stěrky jsou obecně náchylnější na změnu barvy v důsledku rozdílného dávkování vody. Pokud míchání probíhá v kontinuální míchačce, která je přímo připojena ke zdroji vody, je vhodnější zapojit před stroj ještě nádobu s ponorným čerpadlem, která pomáhá vyrovnávat poklesy tlaku v síti.
*Pro strojní míchání barevných verzí samonivelačních stěrek jsou vhodné jen některé typy míchaček. Nejvhodnější jsou typy s variátory otáček, které umožňují vyšší míchací výkon.
*Při ručním míchání je nutné dodržovat dvoustupňové míchání, to znamená rozmíchání v délce zhruba dvou minut, minutová přestávka a znovu krátké promíchání. Míchací vrtačka musí mít dostatečný výkon a vhodný typ míchadla. Míchací nádoba má být užší a vyšší, aby nedocházelo k sedání a zasychání směsi na okrajích nádoby.
*Pro rozprostírání namíchané směsi se používají zásadně hladké stěrky. Pokud se používá stěrka s jemnými trojúhelníkovými zuby, nesmí se nikdy stavět kolmo k povrchu („na zuby“), ale pod úhlem, aby byl povrch stěrky pouze uhlazován.
*Stěrku je nutné odvzdušnit hřebovým válečkem. Začínáme vždy ve směru kolmém na směr pokládky, druhé vedení válečku je ve směru pokládky. Při odvzdušnění nepřekročte dobu zpracovatelnosti stěrky.

3. Klimatické podmínky v průběhu pokládky a v době zrání
*Dodržení vhodné aplikační teploty podkladu a vzduchu je nutné nejen v době pokládky, ale i během prvních sedmi dnů zrání.
*Jakékoliv změny klimatických podmínek musí probíhat postupně.
*Aplikaci při mezních teplotách (při nízké i vysoké teplotě) si může dovolit pouze zkušená firma.
*Lokální zdroje tepla, průvan nebo intenzivní větrání mohou podlahu poškodit během celé doby zrání.

4. Dilatační spáry a ošetřování povrchu
*Dilatační spáry je nutné nařezat v průběhu 48 hodin po pokládce.
*Místo vedení spáry musí souhlasit se spárou v podkladním betonu.
*Prvky vetknuté v podlaze (sloupy, zabudované stojky) je vhodné oddělit před nalitím stěrky distanční vložkou.
*Sealer na povrchu stěrky zpomaluje odpar vody. Nerovnoměrnost aplikace sealeru může být příčinou těžce odstranitelných skvrn a map.

Zadáno: 03.10.2011 11:36   Autor: admin webu dle netu
ZÁSADY DESIGNU OBCHODŮ

Hlavní zásadou designu obchodů by mělo to být zvýšení prodeje.

1. Určení zákazníka - pro koho je obchod určen, je prokázána závislost mezi příjmy nakupujících a množstvím prostoru v prodejně.
Např. prodejna pro mladé bude plná zboží a "regálů", naopak v luxusním butiku je vhodné nechat více volného prostoru.

2. asi 80-90% zákazníků jde po vstupu do obchodu vpravo a pokračuje podél stěny. Proto by zde měly být vystaveny novinky, nejmódnější oděvy atd. Zhruba 60% prodejů se uskuteční na základě této zásady.

3. z celého sortimentu se nejvíce prodává cca 10% zboží a tvoří cca 80% prodejů, takové zboží je potřeba dobře a viditelně rozmístit.

4. rozdělení obchodu na zóny - novinky umístěte u vchodu a produkty denní spotřeby více do hloubky, zákazník se při průchodu seznamuje i s dalším sortimentem. Nejprodávanější zboží umístěte do výše očí. Vybavení obchodu by mělo být nízké, aby byl vidět celý sortiment prodejny.

5. zóna před pokladnou - zde se realizuje nejvíce neplánovaných nákupů. Sem se umisťují různé maličkosti a doplňky, nebo zboží, které se delší dobu nemůže prodat. Přitom tyto prodeje často tvoří velkou část obratu.

6. správně zvolené osvětlení je velice důležité, zboží dobře nasvícené vypadá luxusněji

7. barvy vyvolávají emoce, které jsou hlavním důvodem většiny nákupů, např.červená je barva jídla a zelená svěžesti a zdraví

8. vlastní interiérová reklama ve vlastním obchodě vyvolává pozornost k produktům a dávají pobídky k nákupům

9. první dojem z obchodu dělá interiér, až potom zboží

Zadáno: 19.03.2011 14:04   Autor: admin dle čas.Interiér č.1
ENERGETICKY ÚSPORNÁ ARCHITEKTURA

Státní fond životního prostředí ČR spolu s Českou komorou architektů vydal Manuál energeticky úsporné architektury.

Dokument obsahuje tyto části:
NOVOSTAVBY / PASIVNÍ DOMY (ODBORNÝ GARANT JAN BÁRTA)
PANELOVÉ DOMY (ODBORNÝ GARANT ALEŠ BROTÁNEK)
ZMĚNY STAVEB (ODBORNÝ GARANT PAVEL KECEK)
STAVBY S KULTURNĚ-HISTORICKOU HODNOTOU (ODBORNÝ GARANT MILOŠ SOLAŘ)

Rozsah 224 str.
K dispozici v pdf 6.23Mb - zašleme na vyžádání.

Uvítáme také vaše odborné názory na tuto publikaci na facebooku arch-info.eu
Zadáno: 25.01.2011 09:57   Autor: admin. webu
ÚSPORNÉ OSVĚTLENÍ LED DIODAMI

Za poslední dobu se LED osvětlení velmi rozšiřuje ve všech oblastech lidské činnosti.

Výrobci vyrábějí různé tvary osvětlovacích zdrojů, které nahrazují v současnosti používané zdroje (žárovky, zářivky, reflektory atd.), které lze velmi snadno nahradit pouhou výměnou zdroje, při nesrovnatelně nižší energetické náročnosti v řádu jednotlivých watů.

Několik základních faktů:
životnost je cca 50.000 hodin, žárovka cca 1.000 hodin, halogenová žárovka cca 2.000 hodin

jsou vyráběny v celém barevném spektru (teplá bílá 2.700K až po studenou bílou 10.000K)

barevné podání běžně 75-85 CRI, až 98 CRI (žárovkové zdroje mají 100 CRI)

efektivnost řádově 100 lm/W, starší zdroje měly efektivnost cca 60 lm/W, v současnosti jsou vyráběny zdroje s účinností 132 lm/w a připravují se zdroje s účinností 249 lm/w (v současnosti laboratorní výroba), tzn. nárůst učinnosti o 40-100% oproti starším zdrojům, výhledově až o 400%

stabilita LED - zdroje neobsahují vlákna a skleněné elementy, tudíž nejsou náchylné na otřesy, chvění, vibrace, vysoké a nízké teploty

vyzařování tepla ve směru svícení je zanedbatelné, ve směru opačném je nutné zajistit odvod tepla a jeho rozptýlení do okolí-podnož k kovu nebo keramiky apod.

LED nevyzařuje UV záření- je tedy velmi vhodné k osvětlení exponátů v galeriích, muzeích apod.

doba náběhu osvětlení (zapnutí 100 ns, vypnutí 200 ns) je kratší než u běžné žárovky (0,2 s) a nesrovnatelně menší než u kompaktních zářivek (minuty)

LED osvětlení lze ovládat běžným způsobem, stmívání 0-100%, časté vypínání a zapínání nemá vliv na jejich životnost

V budoucnosti nás čeká boom rozvoje tohoto velmi úsporného osvětlení, které je cenově dostupné, barevně příznivé a šetrné k životnímu prostředí.

Zadáno: 15.12.2010 10:55   Autor: admin webu
OJEDINĚLÁ SANANCE STROPŮ

Oslabené nebo poddimenzované dřevěné nebo betonové trámy jsou jednoduchým způsobem předepnuty na více než dvojnásobnou únosnost:

Sanace betonových a dřevěných (i malovaných a památkově chráněných) stropů je prováděna s důrazem na EKOLOGII a EKONOMII (nižší náklady o cca 40%).
Další výhodou je jednoduchost, která umožňuje zasahovat i v oblastech manipulačně složitých (památkově chráněná centra měst, obydlené objekty).
Po odkrytí trámů a jejich předepnutí, kterým lze zvětšit únosnost více než dvakrát, se podlahové souvrství vrací zpět. Veškerá hmota (kromě kontaminované části) stropu tak zůstává na místě.

Řešení jsou chráněna patenty. Osvědčila se u více než 40 tisíc m² stropů.

Podrobnosti na www.incoro.cz.

Pozn.admin.: seminář je organizován moderní a maximálně flexibilní formou e-semináře, tzn. není stanoveno vstupné, místo ani čas ; na stránkách firmy najdete vlevo základní menu sanací a dále popisy postupů s fotografiemi.
Přejeme příjemné a pohodlné studium z tepla domova

Zadáno: 28.04.2010 09:40   Autor: Prof. Ing. V.Rojík DrSc
VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA

Ministerstvo zemědělství České republiky
Vodní díla - vrty zasahující do podzemních vod sloužící pro využívání jejich energetického potenciálu pomocí vytlačovaných přenosných médií [k § 55 vodního zákona]
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., vrchní ředitel úseku vodního hospodářství:

Dotaz:(z Ministerstva životního prostředí)
„Z praxe vodoprávních úřadů byl vznesen na Ministerstvo životního prostředí požadavek o vysvětlení, zda vrty zasahující do podzemních vod a následné využívání jejich energetického potenciálu pomocí vtlačovaných přenosných médií jsou vodní díla a související jiné nakládání s podzemní vodou. Podle našeho názoru platná definice nakládání s podzemní vodou (ustanovení § 2 odst. 9 vodního zákona č. 254/2001 Sb.) plně pokrývá i tuto skutečnost ( . . . způsob, kterým se využívá vlastnosti podzemní vody . . . ). To znamená, že příslušné vrty (někdy i přes 100 m hluboké) jsou vodními díly se souvisejícím jiným nakládáním s podzemní vodou. Výrok vodoprávního povolení k jinému užívání podzemních vod bude zřejmě vycházet především z vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb.) a z konkrétních podmínek ochrany kvality podzemních vod.“

Výklad:
Vrty, používané při provozování tepelných čerpadel, zasahující pod hladinu podzemní vody, osazené zařízením určeným pro oběh „přenosného média“, kde ve vrtu dochází k využívání energetického potenciálu podzemní vody a tedy k nakládání s podzemními vodami podle ustanovení § 2 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou vodními díly podle ustanovení § 55 odst. 1 vodního zákona. K těmto vrtům je tedy třeba povolení k jinému nakládání s podzemními vodami za účelem využívání jejich energetického potenciálu podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 5 vodního zákona a stavební povolení k vodním dílům podle ustanovení § 15 vodního zákona.

Odůvodnění:
„Přenosné médium“, uzavřené v zařízení osazeném ve vrtu za účelem oběhu tohoto média, využívá v části vrtu pod hladinou podzemní vody jejího energetického potenciálu (tím „přenosné médium“ mění své „fyzikální“ vlastnosti, které následně využívá ve výměníku tepelného čerpadla). Podle ustanovení § 2 odst. 9 vodního zákona, se tedy jedná o nakládání s podzemními vodami. Vrt (studna) je tedy vodním dílem podle ustanovení § 15 vodního zákona.

Zadáno: 08.12.2009 13:18   Autor: admin webu zdroj MZe a čkait
UKLÁDÁNÍ SÍTÍ DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Vyjádření Ministerstva dopravy k $ 36 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon); lng. Pavel Šustr, ředitel odboru pozemních komunikací, vydal toto nezávazné stanovisko:

"Ustanovení $ 36 odst.2 zákona vyslovuje zákaz ukládání podzemních vedení do tělesa dálnice, silnice a místní komunikace a do jejich silničních pomocných pozemků. Zároveň však toto ustanovení připouští, že další navazující ustanovení mohou tento zákaz korigovat, a to za splnění určitých podmínek.

Pokud stavebník podzemního vedení prokáže, že vedení není možno bez neúměrných nákladů uložit mimo silniční pozemek, pak se v odst. 3 připouští jeho u1ožení do silničního pomocného pozemku, středního dělícího pásu nebo na mosty či mostní objekty. Toto pravidlo upravuje technické řešení v případě pozemních komunikací nacházejících se mimo zastavěné území obce.

Odstavec 4 pak řeší ukládání vedení uvnitř zastavěného území obce. Zde se připoušti, aby v zastavěném území obce bylo vedení uloženo v chodnících a zelených pásech v poslední řadě a za podmínky, že je vyloučeno jiné technické řešení, pak zákon připouští uložení vedení v zastavěné části obce do vozovek průjezdního úseku silnice či místní komunikace.

Jak vyplývá z výše uvedeného, mělo by se vedení do vozovky umisťovat pouze v případě nemožnosti jiného technického řešení."

Zadáno: 08.12.2009 10:08   Autor: admin webu, zdroj MD a ckait
MĚŘENÍ RADONU STAVEBNÍHO POZEMKU

Státní ústav pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci nového pětiletého radonového programu již vydal informaci pro stavebníky o doporučeném postupu protiradonové prevence u novostaveb:

1)Zajistit stanovení radonového indexu stavebního pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu. Stanovení provádějí firmy s povolením SUJB, seznam je uveden na www.sujb.cz, v oddíle Radiační ochrana – Subjekty s povolením k vybraným činnostem – Subjekty s povolením podle § 9 odst. 1, písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – k provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany: měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, typ povolení A.
Seznam subjektů, které mají povolení provádět radonový průzkum. V tabulce je možné vyhledávání dle názvu subjektu, kraje a typu povolení- pro pozemky typ povolení A, pro stavby typ povolení B

2) O výsledcích stanovení radonového indexu pozemku informovat projektanta stavby. Pokud má být stavba umístěna na pozemku se středním nebo vysokým radonovým indexem, musí být preventivně ochráněna proti pronikání radonu. V takovém případě je třeba požadovat, aby projektant navrhl preventivní protiradonová opatření v souladu s ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

3) Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí musí být součástí: - dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby - projektové dokumentace k ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Tato dokumentace stavby je vybranou činností ve výstavbě a musí být vypracována fyzickou osobou, která získala oprávnění k této činnosti dle autorizačního zákona. Stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a to i s ohledem na ochranu stavby proti pronikání radonu z podloží.

4) Ve smlouvě s dodavatelem ošetřit, aby stavba byla provedena dle projektové dokumentace s dostatečnou ochranou proti radonu a po skončení splňovala stanovené požadavky – objemová aktivita radonu nižší než 200 Bq/m3 a příkon fotonového dávkového ekvivalentu nižší než 0,5 mSv/h.

5)Kontrolou dodavatele stavby zajistit, aby navržená opatření byla realizována v souladu s projektovou dokumentací a v požadované kvalitě.

6)Zajistit nezávislou kontrolu kvality provedení po jejím dokončení - nejlépe krátkodobým týdenním měřením objemové aktivity radonu firmou s příslušným povolením – viz bod 1).

7) Další informace o radonové problematice a kompletní znění této informace je možné získat na adrese www.sujb.cz, oddíl Radon, včetně kontaktů na inspektory pro přírodní zdroje záření Státního úřadu pro jadernou bezpečnost i na odborníky Státního ústavu radiační ochrany. Potřebné informace poskytnou i pracovníci stavebních úřadů. Metodika pro stanovení radonového indexu stavebního pozemku ve formátu pdf

Zadáno: 07.12.2009 15:37   Autor: admin webu, zdroj cka a sujb
VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

Na tomto odkaze najdete Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
pro navrhování tepelných prostupů stavebních konstrukcí

Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit

Zadáno: 04.12.2009 12:39   Autor: admin webu
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY
§ 25 STŘECHY

V měsící srpnu byla zveřejněna vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Tato vyhláška v § 25 STŘECHY požaduje:

Pochůzné střechy a terasy musí mít zajištěn bezpečný přístup a musí být na nich provedena opatření zajišťující bezpečnost provozu (termín pochůzné není pochozí, zde se má na mysli pohyb na ploše)

Na rozdíl od předchozího stavu, kdy povinnosti řešit zabezpečení proti pádu osob v projektu i plánu BOZP, bylo roztříštěno v několika předpisech, je dnes tato povinnost uvedena v jedné právní normě.

Zejména riziko pádu přes nazabezpečenou hranu a propadnutí otvorem ( např. světlíkem ) je jedním z nejčastějších případů, kdy se musí projektant zabývat potřebným řešením.

Celý text vyhlášky, je možné zdarma stáhnout na vyhláška č.282/2009

Doporučená řešení naleznete na tomto odkaze

Metodiku projektování zdarma ke stažení naleznete zde

Další informace najdete na www.mojmirklas.cz


Zadáno: 01.10.2009 12:53   Autor: Ing. Mojmír Klas CSc.
SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE A VELKÁ VODA

Tým techniků z Centra technické podpory Rigips by rád pomohl alespoň radou, jak správně postupovat při opravách poškozených staveb.

ODČERPÁNÍ STOJÍCÍ VODY ZE SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ
Před zahájením jakýchkoliv opravných prací odčerpejte stojatou vodu z dutin sádrokartonových stěn a stropů. Dutiny ve stěnách je možné odvodnit naříznutím otvorů na dně každé dutiny, tj. těsně nad podlahou. Pro zjištění přítomnosti vody odstraňte soklovou lištu. Zabodněte šídlo nebo nůž do stěny asi 5 cm nad podlahou (těsně nad lištou). Pokud začne vykapávat voda, vyřízněte dostatečně velký otvor, aby voda mohla volně proudit ven. U kovových konstrukcí může vodorovný profil UW ve spodní části stěny posloužit pro odvod vody. Profil UW co nejníže k úrovni podlahy provrtejte a vodu vypusťte. Vyboulené, prověšené nebo nasáklé podhledy mohou být nebezpečné a musí být zbaveny vody s velkou opatrností. Ze stropů a podhledů je možno vodu odstranit proražením otvorů skrz sádrokartonové desky pomocí hrotu na dlouhém držadle. Nástroj lze jednoduše vyrobit připevněním hřebíku nebo jiného špičatého předmětu na konec dlouhé hole. Začněte prorážením otvorů na kraji postiženého stropu, který zbavujete vody, a stůjte mimo postižená místa. Nezačínejte uprostřed vybouleného místa, protože podhled se může bez varování zřítit.

KTERÝ SÁDROKARTON ODSTRANIT?
Doporučujeme každou sádrokartonovou desku, která nasákla povodňovou vodou, odstranit a zlikvidovat, protože povodňové vody jsou často kontaminované a mohou způsobovat nepříjemná onemocnění.
Pokud byla vodou zaplavena jen podlaha, odstraňte spodní část sádrokartonových desek do výšky 120 cm a nahraďte je pruhem nových desek širokým 120 cm umístěným vodorovně.
Pokud špinavá povodňová voda zatopila sádrokartonovou desku výše než 1 m od úrovně podlahy, odstraňte desky z celého povrchu stěny a nahraďte je novými.

POZOR: Při opravování stěn, na které jsou kladeny nároky na požární odolnost a/nebo neprůzvučnost, je třeba dbát, aby veškeré opravy splňovaly konkrétní protipožární nebo akustické hodnoty, podle kterých byla stěna původně navržena a postavena (druh sádrokartonových desek, připevňovací prostředky a jejich rozteče, tmelení spár, napojení, dilatace, vložená minerální či skelná izolace).

Mezi druhy poškození, které mohou vyžadovat odstranění a výměnu, patří i delaminace papíru ze sádrokartonové desky, porušení soudržnosti desky a připevňovacího prostředku a prohnutí či vyboulení desky. Veškeré poškozené sádrokartony odstraňte opatrně teprve až po úplném odvedení vody. Navíc odstraňte veškeré sádrokartonové desky ze stěn a stropů, které obsahují mokrou vláknitou izolaci, aby bylo možné izolaci vyměnit. Některé druhy poškození se projeví až po vyschnutí sádrokartonu. Může se to týkat zkorodovaných připevňovacích prostředků nebo viditelného vytváření hniloby a plísně na lícové či skrytého na rubové straně desky nebo na konstrukci (dřevěné). Přítomnost skryté hniloby nebo plísně může vyžadovat odstranění sádrokartonových desek či dřevěné konstrukce, protože jen tak se úspěšně odstraní organismy vytvářející plíseň.

ZÁCHRANA NEPOŠKOZENÝCH SÁDROKARTONOVÝCH DESEK
Vysušte budovu - snižte vlhkost interiéru, abyste vysychání usnadnili. Vlhkost je možné snížit otevřením budovy, když je venkovní vzduch sušší než vzduch uvnitř. Otevřete všechny skříně a skříňky, abyste zajistili cirkulaci vzduchu. Používejte větráky, aby se zvýšil pohyb vzduchu (pro tento účel nepoužívejte centrální klimatizační systém budovy, pokud bylo ventilační potrubí zatopeno vodou). Používejte odvlhčovače a vysoušeče uvnitř budovy, aby se odstranila vlhkost ze vzduchu. Pro snížení možnosti vytváření plísně a hniloby je nesmírně důležité dostatečné větrání, cirkulace vzduchu a vysoušení. Odstraňte PVC tapety z mokrých nebo vlhkých sádrokartonových stěn, aby mohl povrch sádrokartonu vyschnout.

KONTROLA, ČIŠTĚNÍ, OPRAVY A REKONSTRUKCE
S touto fází nezačínejte, dokud prostor není vysušený. Zkontrolujte vyschlé sádrokartonové desky, zda nenesou stopy poškození, které jste dříve přehlédli. Odstraňte veškeré sádrokartonové desky vykazující poškození, které nelze snadno opravit. Odstraňte a vyměňte připevňovací prostředky či konstrukce vykazující stopy koroze. Začněte s čištěním tam, kde bylo poškození nejsilnější. Můžete zjistit, že některá místa nebude možné vyčistit a bude je třeba vyměnit, aby se zabránilo průsakům na povrch po vymalování. Zejména věnujte pozornost místům, kde se vyskytuje plíseň. Odstraňte povrchovou plíseň pomocí běžného odstraňovače plísně nebo prostředkem proti plísni. Po vyčištění sádrokartonových desek opravte veškeré otvory, včetně těch, které byly vytvořeny pro vypouštění vody, pro sušení nebo zbyly po odstranění připevňovacích prostředků. Namontujte nové sádrokartony jako náhradu za odstraněné. Spáry, hlavičky připevňovacích prostředků či plochu opravené stěny zatmelte běžným způsobem. Stěny i stropy jsou nyní připraveny na nové malování či tapetování.

Kompletní postupy pro montáže sádrokartonových konstrukcí můžete najít např. v knize Montážní příručka sádrokartonáře nebo Sádrokarton zvládneme sami.


Obr.1: Průsak vody stropní sádrokartonovou konstrukcí v podzemních garážích
Obr.2: Destrukce sádrokartonového podhledu v garážích
Obr. 3: Delaminace papíru ze sádrokartonové desky působením vody
Kontakt: Ing. Jiří Otta, vedoucí Centra technické podpory Rigips, Tel. 296 411 800, e-mail: ctp@rigips.cz , www.rigips.cz
Zadáno: 01.08.2009 13:19   Autor: www.rigips.cz, Ing. Jiří Otta
SEMINÁŘ O TECHNICKÝCH PODMÍNKÁCH POŽÁRNÍ OCHRANY STAVEB
k vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb:

Vyhláška č. 23/ 2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, s účinností od 1. 7. 2008, je prováděcím předpisem zákona č. 133/ 1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Jejím účelem je sjednocení technických podmínek požární ochrany při navrhování, výstavbě a užívání staveb.
Vyhláška č. 23/ 2008 Sb. obsahuje technické podmínky požární ochrany staveb, které mají obecný charakter, i specifické technické podmínky požární ochrany pro vybrané druhy staveb - zejména §17 Stavba ubytovacího zařízení, § 18 Stavba zdravotnického zařízení a sociální péče a § 19 Stavba se shromažďovacím prostorem.
Ve výše uvedených paragrafech jsou uvedeny požadavky na hořlavost vnitřního zařízení, které jsou potom ještě upřesněné v příloze č. 1 části 10, která stanoví, že:
· Textilní záclony a závěsy se nesmí zapálit při zkoušce podle ČSN EN 1101 : 1997
· Čalounické materiály jsou vyhovující, pokud při zkoušce podle ČSN EN 1021 – 2 : 1996 splňují daná ustanovení
· Podlahové textilie jsou vyhovující, pokud při zkoušce splňují kritéria podle ČSN ISO 9293 – 1 (73 0888) a ČSN EN 11925 – 2 (73 0884) uvedené v požadavcích normy ČSN EN 13501 – 1 (73 0860) Afl až Ffl
· Plastové fólie jsou vyhovující, pokud při zkoušce podle ČSN EN ISO 6940 : 1996 v celém rozsahu dob zapalování nedojde k zapálení

Seminář je zpracován přehlednou formou otázek a odpovědí, s členěním do skupin na tomto odkaze:

www.hzscr.cz/clanek/otazky-a-odpovedi-k-vyhlasce-c-23-2008-sb-o-technickych-podminkach-pozarni-ochrany-staveb-757704.aspx

Celé znění vyhlášky č.23/2008 Sb., včetně všech příloh, zašleme zdarma emailem na vyžádání, podmínkou je registrace osoby v sekci Služby - Registrace osob.
Zadáno: 23.03.2009 15:37   Autor: admin webu dle HZS ČR
SPOJOVÁNÍ A TĚSNĚNÍ POJISTNÝCH PODSTŘEŠNÍCH HYDROIZOLAČNÍCH FÓLIÍ A MEMBRÁN

Mezi laickými i odbornými kruhy je neustále diskutována otázka zda, kde, jak a čím je potřeba spojovat či těsnit pojistnou hydroizolační podstřešní fólii či membránu ve střešní nebo fasádní konstrukci, a kdy tato potřeba není. Často někteří „rádoby odborníci“ spojování a těsnění považují zcela neoprávněně za zbytečnost a jindy, u některých jednoduchých konstrukcí, je naopak prováděné spojování a těsnění naprosto zbytečné vyhazování finančních prostředků.

1) SPOJOVÁNÍ PŘESAHU PÁSŮ POJISTNÝCH HYDROIZOLACÍ:
Spojování přesahů je potřeba v případě, že skladba střechy je plánovaná jako dvouplášťová skladba, tj. jako pojistná hydroizolace je pod střešní krytinou použita vysoce difúzní membrána, která se dotýká tepelné izolace a zároveň slouží jako větrotěsnící (vzduchotěsnící) vrstva konstrukce. Tedy, eliminuje se vliv větru nebo vliv proudícího vzduchu ve ventilační mezeře nad pojistnou hydroizolací. Proudící vzduch by přes volný, nespojený přesah pásů membrány mohl vstupovat do tepelné izolace, kde by rozpohybováním vzduchu mezi vlákny tepelné izolace došlo ke znehodnocení její tepelně izolační účinnosti a bylo by nutné navýšit celkovou tloušťku tepelné izolace. Navíc, norma „ČSN 730540 Tepelná ochrana budov, část 2 Požadavky“ přímo doporučuje, aby u dvouplášťových konstrukcí byla tato vnější ochrana tepelné izolace vzduchotěsně spojována. Cituji : „bod 7.1.3 Tepelně izolační vrstva konstrukce musí být účinně chráněna proti působení náporu větru.“. Totéž platí i pro spojování přesahů větrozábran či hydroizolačních větrozábran u konstrukcí větraných fasád, kde potřeba vzduchotěsného slepení vzniká v případě, že přesah pásů větrozábrany je volný, tj. není přitlačen nosnou konstrukcí pro fasádní obklad, jak tomu bývá většinou při vertikální aplikaci větrozábrany.
Spojování přesahů membrány je potřeba také v případě, že sklon střechy je nižší než 22°. Při delším působení vodou (deštěm či sněhem, zejména dokud není provedeno zakrytí střešní krytinou, nebo pokud dojde k jejímu defektu) by v přesahu mohlo docházet ke vzlínání vody a následnému vnikání do tepelných izolací. Povrch vysoce difúzních membrán je v drtivé většině tvořen netkanou textilií a při dotyku 2 vrstev netkané textilie dochází k tomuto fenoménu. OBR.1 Tento fenomén nevzniká u fólií bez vrstev netkané textilie na povrchu.
Spojování přesahů je nutné také v případě, pokud sklon a podmínky střechy jsou vůči bezpečnému sklonu použité střešní krytiny takové, že je potřeba ve střešní skladbě použít pojistnou hydroizolaci stupně a třídy těsnosti 2C, 3A nebo 3B, tzn. sklon střechy je menší než je bezpečný sklon použité střešní krytiny . OBR.2 Pro těsnost 2C se však používají jiné těsnící komponenty než pro těsnost 3A nebo 3B, kde již musí být pojistná hydroizolace navíc podložena bedněním. Navíc, pro stupně těsnosti 3 se nepoužívají běžné pojistné fólie či membrány, ale speciální typy pojistných hydroizolací.

Jelikož dodatečné spojování a nalepování lepící pásky na kraj membrány (která je instalována na krokve) pro vytvoření slepeného přesahu je poměrně složité a pracné, významní výrobci membrán již dodávají tyto membrány i s integrovanou lepící páskou, kde pak provedení vlastního spojení je daleko jednodušší. OBR.4 Nemluvě o tom, že nákup zvlášť pásky a zvlášť membrány je většinou cenově náročnější, než nákup membrány s páskou již integrovanou. Další výhodou je jistota, že pro spojení byl použit správný lepící komponent. U stupně a třídy těsnosti 3A se pak spojování přesahu pojistné hydroizolace provádí speciálním tmelem.

2) VODOTĚSNÉ SPOJOVÁNÍ DETAILU mezi pojistnou hydroizolací a pronikající či navazující konstrukcí (komínové těleso, atika, ventil. či komínové potrubí, anténní tyč, okapnička apod..)
a) v případě, že průnik vzniká u konstrukce, kde je v konstrukci střechy požadován stupeň a třída těsnosti pojistné hydroizolace 1 nebo 2A, lze provést pouze mechanické napojení pojistné hydroizolace takovým způsobem, že voda tekoucí po ploše pojistné hydroizolace tento detail obteče, např. vytvořením žlábků v pojistné hydroizolaci nad příslušným detailem průniku apod.
b) v případě, že průnik či napojení pojistné hydroizolace na navazující detail vzniká u konstrukce, kde je v konstrukci střechy požadován stupeň a třída těsnosti pojistné hydroizolace 2C, 3A nebo 3B, je nutné provést vodotěsné napojení pojistné hydroizolace na pronikající či navazující detail pomocí příslušného lepícího či těsnícího komponentu. Opět pro těsnost 2C se používají jiné těsnící komponenty než pro těsnost 3A nebo 3B.

3) PODTĚSNĚNÍ KONTRALATÍ(těsnění průniku hřebíků kontralatí a střešních latí skrz pojistnou hydroizolaci)
a) je potřeba v případě, že střecha obsahuje úžlabí a je tedy potřeba podtěsnit kontralatě v detailu úžlabí
b) je potřeba v případě, že sklon střechy je menší než 22°
c) je potřeba v případě, že v konstrukci je požadován stupeň a třída těsnosti 2C či 3A (u těsnosti 3B je pojistná hydroizolace vedena vrchem přes kontralatě). Opět pro těsnost 2C se používají jiné těsnící komponenty než pro těsnost 3A. OBR.7
d) je potřeba v případě, že tepelná izolace či jiná vrstva nadzvedává pojistnou hydroizolaci, tj. dochází k jejímu „vyboulení“ směrem ke střešní krytině.

4) OPRAVY MECHANICKÝCH POŠKOZENÍ pojistných hydroizolací
Další spojování vzniká v případě, že je nutno provést opravy mechanických poškození pojistné hydroizolace. Je však nutno tyto opravy rozdělit na 2 základní skupiny.
Drobné poškození (např. po hřebíku), lze opravit příslušnou páskou jak z horní, tak i ze spodní strany pojistné hydroizolace.
Pokud je poškození větší (díra do velikosti 15 cm), je opravu nutné provést pomocí záplaty a příslušných pásků, avšak vždy z exteriérové strany aplikované pojistné hydroizolace.

Z hlediska používaných komponentů pro spojování a těsnění je potřeba zdůraznit, že se liší komponenty pro fóliové typy pojistných hydroizolací a pro pojistné hydroizolace s povrchy na bázi netkané textilie (většina membrán). OBR.8, 9 To vyplývá ze skutečnosti, že hladký povrch fólií vyžaduje chemicky zcela jiný lepící komponent, než povrchy membrán z netkané textilie, rozlišuje se také, kdy je spojení membrán odolné nejen vůči vzlínání vlhkosti (stupeň těsnosti 2C), ale i proti vodě (stupeň těsnosti 3A), kdy spoj membrán tvoří obdobu sváru, přičemž lepící komponent proniká až k vnitřnímu vodotěsnému filmu membrány.
Lepící komponenty a vytvořený spoj zároveň musí po aplikaci odolávat velice nízkým i vysokým teplotám, jelikož pojistná hydroizolace je v zimním období vystavena exteriérovým podmínkám a v letním období vzhledem k ohřívání krytiny i vysokým teplotám, a to až +80°C. Zároveň chemické složení lepící vrstvy komponentu nesmí narušit vodotěsnost pojistné hydroizolace, její pevnost, popř. životnost.

Proto je potřeba pro příslušné spojení, těsnění či opravy pojistných hydroizolací používat odpovídající lepící komponenty, které jsou schopny vytvořit dlouhodobě funkční spoj a nehrozí následné rozlepení spoje či poškození pojistné hydroizolace.
Poškozený či rozlepený spoj se totiž může stát příčinou problému se zatékáním vodních srážek do konstrukce, popř. příčinou špatné funkčnosti tepelných izolací a tím i vysokých nákladů na vytápění objektu.
Další podrobné dispozice můžete najít na stránkách
e-shop.juta.cz/katalog/psf/aplikacni%20manual.pdf,
popř. lze bezplatně zaslat tištěný Aplikační manuál.

Zadáno: 22.01.2009 23:10   Autor: www.juta.cz, Jan Rypl
 
© 2007 didus.software.ltd