Arch-Info 2010

Úvod Katalog materiálů Novinky IQ Park Hledání Vkládání dat Nápověda Služby   Přihlášení
Nápověda  
 

Zpět

Zpět do menu...  Úvod
V úvodní části stránek je základní popis webu - k čemu slouží, co zde najdete, kontakty atd. Dále jsou zde odkazy, přes které se můžete dostat na popisované funkce - stránky. V levém sloupci je informativní přehled přístupů, novinek, počtu umístěných položek v katalogu materiálů a kontakty. V pravém sloupci je místo pro krátkodobé informace a reklamu.

Zpět
Zpět do menu...  Katalog materiálů
Hlavní funkcí stránek je Katalog materiálu, který je uspořádáný formou stavebních tabulek. V levém sloupci jsou dvě menu - přehledy, v kterých lze listovat a vybírat konkrétní kategorii zatřídění materiálů, buď dle Funkčního nebo Materiálového dělení. Obě menu mají dvě úrovně. Po zvolení první úrovně se druhá rozbalí v levém sloupci menu a zároveň se zobrazí v pravé části okna. Pravé zobrazení obsahuje ještě některé podrobnější informace - popis položek a počet začleněných materiálů. Po výběru koncové položky menu se v pravé části okna objeví přehled materiálů zatříděných do této položky. V případě že jste přihlášeni jako registrovaný uživatel, tak se u Vámi zadaných položek rovněž zpřístupní identifikátor položky a počty použití odkazů na Vaše stránky. Jestli-že není zvolena žádná položka menu (typicky např. po volbě položky Katalog materiálů v horní liště menu), pak pravé okno zobrazuje přehled patnácti naposled zadaných materiálů.
Zápis výrobků a materiálů je ZDARMA, samoobslužnou formou - vyplněním formuláře viz Vkládání dat.


Zpět
Zpět do menu...  Novinky
Obsahují nejnovější články související se zaměřením stránek. Starší texty jsou pak přesunuty pod menu Články, kde jsou řazeny dle data zadání.

 • Vybrané novinky (nové ojedinělé nebo vyjímečné řešení, design apod.) zveřejníme na doporučení redakční rady zdarma.

 • Ostatní články za jednorázový poplatek á 495,-Kč, v rozsahu max. 1500 znaků včetně mezer - překročení á 495,-Kč.

 • Přidání obrázku, fotografie, grafu, loga apod. rovněž jednorázově 495,-Kč, formát nejlépe jpg 125 dpi x 250 dpi, event. grafická úprava je zdarma, přidání aktivních odkazů na další soubory na webu výrobce (video, návody apod.) - zdarma.

 • Podklady zasílejte v běžných formátech (doc, pdf, jpg, tiff, gif atd.) emailem.

 • Články aktivujeme až po uhrazení proforma faktury za příslušné služby.

 • Redakční rada může odmítnout zveřejnění článku, informací apod.pokud nebude vyhovovat zaměření příslušné sekce.

 • Ceny jsou bez DPH.
Starší texty jsou pak přesunuty pod menu Články, kde jsou řazeny dle data zadání, volbou roku v horní části okna si lze zobrazit texty zveřejněné v daném roce. Archivovat budeme články po dobu min.3 let.


Zpět
Zpět do menu...  Předplatné článků do Novinek
 • Pololetní předplatné P1- (1článek za pololetí) 2x článek do Novinek + 2x fotografie obvyklá cena 4x495,- = 1.980,-Kč, cena předplatného P1 = 1.485,-Kč (sleva 25%)

 • Pololetní předplatné P2- (1článek za pololetí) 2x článek do Novinek + 4x fotografie obvyklá cena 6x495,- = 2.970,-Kč, cena předplatného P2 = 2.227,-Kč (sleva 25%)

 • Čtvrtletní předplatné C1- (1článek za čtvrtletí) 4x článek do Novinek + 4x fotografie obvyklá cena 8x495,- = 3.960,-Kč, cena předplatného C1 = 2.891,-Kč (sleva 27%)

 • Čtvrtletní předplatné C2- (1článek za čtvrtletí) 4x článek do Novinek + 8x fotografie obvyklá cena12x495,- = 5.940,-Kč, cena předplatného C2 = 4.336,-Kč (sleva 27%)

 • Individuální předplatné X1 - sami si sestavte skladbu předplatného a četnost- články á 495,-(min.6 článků) + fotografie á 495,-(min.12 fotografií) obvyklá cena min.18x495,- = 8.910,-Kč, cena předplatného X1= min.6.237,-Kč (sleva 30%)

 • Ceny předplatného jsou bez DPH, objednávky se zvoleným typem posílejte e-mailem

 • Podmínky zveřejnění článků a fotografií nebo loga firmy viz Nápověda-Novinky

 • Předplatné se uzavírá na dobu 12 měsíců, nezávisle na roku.
Zpět
Zpět do menu...  IQ Park
Obsahuje pododkazy Semináře, Věda, výzkum, Vize budoucnosti, Semináře akreditované, Celoživotní vzdělávání. Texty jsou řazeny v jednotlivých sekcích dle obsahu a data zadání. Text a soubory v běžných formátech odešlete na adresu info@arch-info.eu a do předmětu zprávy napiště IQ Park.

 • SEMINÁŘE, CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Běžný text s běžnými úpravami základní formát a každý další formát A4 á 1.485,-Kč. Min. rozsah text (silabus s aktivním odkazem) á 495,-Kč, v rozsahu max. 1500 znaků včetně mezer - 1x překročení á 495,-Kč.

 • Složitější text s matematickými symboly, tabulkami, různé textové styly apod. formát A5 á 1.485,-Kč.

 • Přidání rastrového souboru, obrázku, fotografie, grafu, loga apod. základní formát, typ nejlépe jpeg 125 dpi x 250 dpi á 495,-Kč.

 • Větší formát rastrového souboru v násobku překračujícího základní formát o plochu 125 x 250dpi á 495,-Kč.

 • Videosekvence individuální cena dle náročnosti a velikosti souboru, umístění aktivního odkazu na soubor na vašem webu je zdarma.

 • Akreditace semináře, evidence účasti na semináři, závěrečný test, seznamy účastníků apod. individuální cena dle konkrétních požadavků.

 • V případě poskytnutí textu ve zdrojovém kódu, nebo větší objednávky Vám nabídneme výrazné slevy z cen.

 • VĚDA, VÝZKUM, VIZE BUDOUCNOSTI: vybrané texty zveřejníme zdarma, ostatní za jednorázový poplatek 495,-Kč, v případě složitějších textů (matematické symboly, různé styly apod.) s příplatkem 495,-Kč, tabulky á 495,-Kč.

 • Přidání rastrového souboru, obrázku, fotografie, grafu, loga apod. základní formát, typ nejlépe jpeg 125 dpi x 250 dpi á 495,-Kč, větší formáty s příplatkem á 495,-Kč.

 • Texty aktivujeme až po uhrazení proforma faktury za příslušné služby.

 • Redakční rada může odmítnout zveřejnění textů, informací apod. pokud bude obsahovat nepravdivé údaje nebo nebude vyhovovat zaměření příslušné sekce.

 • Ceny jsou bez DPH.
Zpět
Zpět do menu...  Hledání v katalogu materiálů
Jestli-že potřebujete vyhledat materiály podle konkrétních kritérií, pak můžete použít filtr v okně Hledání. Lze zde vyhledávat dle sedmi položek do kterých můžete vypsat libovolný text podle kterého se provede vyhledávání a dále můžete hledání ještě upřesnit zvolením kraje v posledním okně. U některých položek lze ještě zatrhnutím políčka specifikovat zda se má hledat přesně zadaný text nebo zadaný text může být podřetězec ve vyhledávaném textu a dále zda se mají nebo nemají respektovat velká a malá písmena. Stiskem tlačítka Vyhledat se provede prohledání katalogu a zobrazení položek, které splňují zadaná kritéria výběru. Tlačítko Promazat položky slouží k smazání Vámi zadaných výběrových kritérií.

Zpět
Zpět do menu...  Přihlášení
Pod položkou Přihlášení najdete tři funkce. Jednak je zde možnost vytvoření-zaregistrování nového uživatele (to v případě že není zaregistrován-přihlášen žádný uživatel). Dále v případě že již máte zaregistrovaného uživatele, tak se můžete pod zaregistrovaným jménem a heslem přihlásit a v případě že jste již přihlášeni, tak lze měnit údaje u přihlášeného uživatele.

Přihlášený uživatel může pak využívat některých výhod - rozšířené zobrazení u položek, které zadal a automatické doplňování údajů při registraci materiálu, počet prokliků na Vaše stránky apod.


Zpět
Zpět do menu...  Vkládání dat
V případě že se chystáte zadávat více výrobků a také když chcete mít následnou kontrolu (zobrazení počtu přístupů, zobrazení reg. čísla...) nad zadanými položkami, je vhodné si před zadáváním materiálů zaregistrovat uživatele viz Přihlášení. To Vám usnadní opakované zadávání údajů (po přihlášení jako registrovaný uživatel se zadané údaje např. adresy a kontakty, doplňují automaticky).

Registrace Vašeho výrobku do Katalogu materiálů se provádí samoobslužně prostřednictvím vyplněním formuláře v menu Vkládání dat. Zápis-registrace výrobků a materiálů je ZDARMA. Povinné položky které musíte vyplnit jsou označeny oranžovým komentářem. Pokud nechcete uvést fakturační údaje, postačí vložit jakýkoli znak. U jednotlivých položek je uvedena maximální délka, kterou mohou obsahovat.

Po vyplnění formuláře klikněte na Zapsat. Pokud jste vyplnili všechny povinné položky nebo nepřekročili max.délku vkládacího pole, objeví se zeleně "OK-výrobek byl zapsán" v horní části formuláře a Váš výrobek je zaregistrován do databáze. (Údaje, které zůstaly ve formuláři můžete použít pro zadání dalšího výrobku). V opačném případě se objeví červeně "Nelze zapsat" i s informací, který nedostatek je potřeba odstranit.
Následně je provedena kontrola údajů administrací a poté je výrobek vystaven v Katalogu materiálů- viz Podmínky registrace výrobků.

Všem výrobcům doporučujeme vložit maximum dostupných technických údajů, včetně volných polí a web odkazů na další dokumenty - certifikáty, návody, CAD detaily. Naše stránky používá převážně odborná veřejnost, která se rozhoduje na základě technických údajů -viz Výhody registrace.


Zpět
Zpět do menu...  Podmínky registrace výrobků
 • Každý materiál nebo výrobek může být zařazen současně do funkčního i materiálového dělení (třídění).

 • Každá registrace bude nejprve zkontrolována a potom aktivována v databázi, v případě chybného zatřídění výrobku nebo materiálu dojde k úpravě jeho zatřídění. V případě uveřejnění nesprávných nebo zavádějících údajů nebude registrace aktivována.

 • U obou forem zaznamenáváme počty přístupů z našeho serveru na Vaše webové stránky a po dobu 30 dnů jsou uvedeny na 1.straně Katalogu materiálu a výrobků.

 • Vedení serveru může odmítnout zveřejnění záznamu, informací apod. pokud nebude vyhovovat zaměření serveru nebo příslušné kategorii katalogu.

 • Registrace výrobku je na 1 rok, poté budete vyzváni emailem k aktualizaci dat, pokud nebude aktualizace provedena, výrobek bude automaticky z databáze odstraněn. Prodloužení, aktualizace dat apod. je ZDARMA.
Zpět
Zpět do menu...  Výhody registrace výrobků
 • Výhodou je přehledná databáze (Katalog) všech stavebních materiálů a výrobků na "jednom místě" s možností on-line editace, sestavená jako všeobecně známé a používané "Rochlovy" stavební tabulky pro profesionály i laiky.

 • Snadnější a dostupnější uvedení nového výrobku nebo materiálu do praxe a povědomí odborníků, s možností ho kdykoliv později jednoduše nalézt (stačí si zapamatovat funkci nebo materiál výrobku).

 • Snadnější rozšíření informací o vylepšených vlastnostech nebo inovacích "starého" materiálu.

 • Snadné a logické vyhledávání specifických materiálů s požadovanými vlastnostmi v případě, kdy odborník zpravidla nezná název materiálu, anebo netuší, která firma by ho mohla vyrábět.

 • Podpora rozšíření stavebních materiálů nebo výrobků velkých i méně známých nebo regionálních firem s aktivní dostupností bez územního omezení a bez velké marketingové a finanční náročnosti.

 • Snadnější možnost nalezení "alternativního" materiálu s ještě lepšími vlastnostmi, než má materiál "tradičně projektantem nebo odborníkem běžně navrhovaný".

 • Pravděpodobnější možnost, že odborník opustí "staré, léty vyšlapané cestičky", pokud nalezne ve stejné kategorii materiálů, další materiály podobných nebo vhodnějších parametrů.

 • Oproti profesně zaměřeným tiskovinám (časopisům, prospektům apod.) má tato forma šíření informací trvalý charakter, s přehledným a profesně logickým řazením.
Zpět
Zpět do menu...  E-veletrh, soutěž TOP ARCH-INFO
Stavební e-Veletrh se uskutečńuje na našich stránkách v jarním termínu, součástí veletrhu je i soutěž o výrobek roku TOP ARCH-INFO, o kterém hlasuje odborná veřejnost z oblasti stavebnictví, primárně je veletrh určen k prezentaci novinek ve stavebnictví.

 • Účast vystavovatele na e-Veletrhu je zdarma.

 • Podmínkou je mít zapsán výrobek, materiál nebo technologii v Katalogu materiálů (zdarma) nebo mít zveřejněný článek o výrobku v Novinkách (min.rozsah text+2xfoto= 1.485,-Kč). Vystavovatel může využít obě možnosti (doporučujeme) nebo jen jednu z nich.

 • Materiály jsou vystaveny na předních stranách serveru po dobu 30dní, poté jsou převedeny do běžného Katalogu materiálů nebo mezi články v Novinkách.

 • Podrobné podmínky viz nápověda Katalog materiálů a Novinky

TOP ARCH-INFO je soutěž o stavební výrobek roku, přihlásit do soutěže lze i materiál, technologii, stavební systém, podmínkou je uvedení materiálu na trh v ČR v období od 1.6.2010 do 30.6.2011
 • Účast v soutěži je zdarma, na základě vyplněné přihlášky a souhlasu se soutěžními podmínkami. Výrobek do soutěže lze přihlásit jen jednou.

 • Podmínkou je mít zapsán výrobek, materiál nebo technologii v Katalogu materiálů (zdarma) a zároveň mít zveřejněný článek o výrobku v Novinkách (min.rozsah text+2xfoto= 1.485,-Kč). Přihlašovatel musí využít obě možnosti vždy pro jeden přihlášený výrobek. Počet přihlášených výrobků není omezen

 • Po zahájení soutěže proběhne formou hlasování nominace na titul z řad odborné veřejnosti, dle počtu nominačních hlasů bude sestaveno finálové pořadí 5 výrobků s nejvyšším počtem hlasů.

 • Výrobek s největším počtem hlasů získá titul výrobek roku TOP ARCH-INFO 2011 a 1 certifikát se získaným oceněním. Ostatní výrobky, které se dostanou do finálového pořadí obdrží 1 certifikát s oceněním NOMINACE na výrobek roku TOP ARCH-INFO 2011.

 • Finálové výrobky a vítězný výrobek budou zveřejněny na titulní straně serveru po dobu min.90dní.

 • Podrobné podmínky jsou obsaženy v soutěžní přihlášce.
Zpět
Zpět do menu...  Poptávky
V sekci Služby najdete odkaz Poptávky, který obsahuje jen poptávky veřejné správy a významnějších soukromých subjektů z oblasti stavebnictví, je řazen dle data a dle druhu: Projekční práce, Zařízení interiéru, Stavební práce. Pro zadání poptávky postačí vyplnit text do samoobslužného formuláře pod odkazem Poptávka - zadání.

 • Vkládání poptávek je zdarma.

 • Prohlížení poptávek je pro všechny druhy poptávek zdarma.

 • Texty aktivujeme až po zkontrolování informací u zadavatele, na dobu 30dní.

 • Redakční rada může odmítnout zveřejnění textů, informací apod. pokud bude obsahovat nepravdivé údaje nebo nebude vyhovovat zaměření příslušné sekce.
Zpět
Zpět do menu...  Inzerce, články a technické informace
 • Pokud máte zájem inzerovat vaše výrobky, technologie, materiály nebo slevové a marketingové akce, kontaktujte nás na adrese info@arch-info.eu a do předmětu zprávy napište INZERCE.

 • Pokud máte zájem uveřejnit článek o vašich výrobcích, nové technologii, materiálech, výzkumech, zkouškách nebo certifikátech, kontaktujte nás na adrese info@arch-info.eu a do předmětu zprávy napište ČLÁNEK.

 • V případě výskytu technických problémů nebo dotazů, kontaktujte nás na adrese info@arch-info.eu a do předmětu zprávy napište TECHNIK.

 • Reklamní plocha - reklamy jsou omezeny pouze na akce využitelné pro stavební odbornou veřejnost.

 • Jednorázový poplatek 2.900,-Kč na max.3 měsíce na Úvodní straně a 1.900,-Kč u Novinek a dalších stranách webu, také na max.3 měsíce.

 • Na úvodní straně je místo pro 1-2 reklamy (sloupec vpravo), u Novinek a na dalších stranách je místo pro 1-3 reklamy (sloupec vpravo).

 • Formát nejlépe jpeg 125 dpi x 250 dpi.

 • Reklamní plochu aktivujeme až po uhrazení proforma faktury za příslušné služby.

 • Vedení serveru může odmítnout zveřejnění reklamy apod.pokud nebude vyhovovat zaměření serveru.

 • Ceny jsou bez DPH.
Zpět
Zpět do menu...  FAQ - nejčastější dotazy a odpovědi
 • Pokud máte jakékoli potíže s vyplňováním formuláře Vkládání dat, s Přihlášením atd. rádi Vám pomůžeme po telefonu nebo nás kontaktujte na adrese info@arch-info.eu a do předmětu zprávy napište HELP.


1 - Máme zájem o mediální partnerství a event. výměnu bannerů, jak máme postupovat?

Kontaktujte nás telefonem nebo emailem, podmínky sdělíme na vyžádání
2 - Budete i letos pořádat stavební e-veletrh a soutěž o výrobek roku TOP ARCH-INFO? Jaké jsou podmínky účasti a jak se přihlásit?

Ano, letos budeme opět pořádat e-veletrh se souběžnou soutěží o výrobek roku TOP ARCH-INFO, termín je stanoven na 29.4-29.5. Podmínkou účasti je opět mít článek o výrobku v Novinkách nebo zápis výrobku v Katalogu výrobků (ceny viz Novinky a Katalog - např. článek v Novinkách =text+2xfoto=1.485,-, zápis do Katalogu -zdarma) podrobné podmínky zveřejníme v Nápovědě.

Soutěž o výrobek roku TOP ARCH-INFO- účast zdarma, bez vložného, podmínkou je mít článek v Novinkách i zápis výrobku v Katalogu, dále mít podanou a vyplněnou přihlášku do soutěže, včetně souhlasu s podmínkami soutěže. Hlasuje pouze odborná veřejnost -členové ČKA a ČKAIT, výherce obdrží certifikát.
Přihlášku zašleme na vyžádání
3 - Je zápis do stavebních tabulek - Katalogu materiálů skutečně zdarma? je možné tam zapsat i technologii?

Ano, zápis-registrace výrobku do Katalogu materiálů je zdarma. Lze zapsat i technologii nebo systém.
Z dalších služeb zdarma jsou to Přihlášení, Poptávky (zadání i prohlížení) apod.
Placenými službami jsou pouze články v Novinkách, IQ Park, reklama a průzkumy.
4 - Jak máme rozumnět číslu prokliků na naše web stránky? lze tento údaj získat i pro nezaregistrovanou firmu v Přihlášení?

Ano, tento údaj se eviduje i pro neregistrované firmy, sdělíme ho na vyžádání.
Číslo prokliků znamená skutečný proklik na webový odkaz udaný v registračním formuláři konkrétního výrobku. Tzn. reálné zobrazení nebo vyhledání vašeho výrobku v Katalogu je min. 10x až 20x vyšší než zaregistrovaný proklik, protože řada odborníků Katalogem "listuje" a stačí mu zobrazené informace pro selekci výrobků.
5 - Bylo by možné u vás zadat anketu nebo průzkum trhu- mezi odborníky ve stavebnictví?

Ano, tuto placenou službu poskytujeme, předpokládáme odměnu pro hlasující z vašeho výrobního programu nebo dle dohody, podmínky sdělíme na vyžádání.
6 - Máme problém s uvedením výrobku do povědomí projektantů, můžete nám poskytnout odbornou pomoc při sestavení marketingového plánu?

Ano, tuto službu poskytujeme formou placených konzultací, po 25 letech praxe v oboru víme, kde a jak se projektanti pohybují a jakou formou je nejlépe oslovit, kontaktujte nás.
7 - V posledním průzkumu uvádíte velký zájem projektantů o e-semináře, naše praktické zkušenosti jsou ale tristní- malá a formální účast, vysoké náklady, které neodpovídají očekávání, ani následnému zájmu o výrobek, můžete nám to vysvětlit?

Výhodou e-seminářů je především jejich flexibilita v místě i čase, z toho plyne jejich vysoká účinnost za malou investici. Podrobnosti najdete výše - IQ Park nebo na úvodní straně přímo v sekci IQ Park.
Projektant si může zobrazit seminář kdykoli má čas nebo chuť studovat, zobrazí si ho doma nebo v kanceláři nebo na chatě. Může studovat několik desítek minut nebo hodin, v průběhu studia může odejít za jinou činností a později (za hodinu, druhý den ) se vrátit a pokračovat ve studiu. Další výhodou je jednoduchost zpětně nalézt studijní materiál po delší době.
Náklady na e-seminář se pohybují v řádu tisíců, náklady na klasický seminář v řádu deseti až statisíců. Počet účastníků e-semináře se může, dle našich zkušeností, pohybovat kolem 1000 a více účastníků, uspořádat takový seminář klasickou formou znamená turné v cca 7-15 městech po dobu 7-15 pracovních dnů, včetně nákladů na pronájmy, dopravné, přednášející, občerstvení atd.
E-semináře mohou mít i některou formu kontroly počtu účastníků, test získaných znalostí, diskusní fórum apod.
Zpět
     
© 2007 didus.software.ltd