Arch-Info 2010

Úvod Katalog materiálů Novinky IQ Park Hledání Vkládání dat Nápověda Služby   Přihlášení
  
 
Detailní informace o výrobku Zpět
Firma/dodavatel: Xella CZ, s.r.o.
Výrobek: Ploché překlady Ytong PSF
Popis výrobku: Ploché překlady Ytong PSF jsou prvky z pórobetonu P4,4-600 vyztužené svařovanou betonářskou výztuží BSt 500. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu z přesných tvárnic Ytong; v nosných i nenosných stěnách v kombinaci s nadezdívkou.
Podmínky užití: Nadezdívka musí mít v celé délce překladu důkladně maltovány vodorovné i svislé spáry tenkovrstvou zdicí maltou Ytong. Mezery mezi tvárnicemi jsou nepřípustné. Únosnost překladu je dosažena, až když kvalitně provedená nadezdívka dosáhne potřebnou pevnost, tj. cca po 7 dnech. Správná poloha překladů ve stavbě je určena šipkami v čelech překladů PSF, tyto šipky musí směřovat vzhůru. Při světlosti otvoru nad 1,25 m se musí překlady montážně podepřít (viz zpracování).
Technické údaje:
jednotky hodnota zkušební metoda
objemová hmotnost kg 15 - 46
rozměr v x d (mm) 124 x 1150-3000
tloušťka š (mm) 125,150
       
max. světlost d (mm) 750 - 2500
       
součinitel tepelné vodivosti λ W/m.K 0,176
       
Reakce na oheň A1 -nehořlavé ČSN EN 13501-1
       
Web - technický list www.ytong.cz/cs/content/plochy-preklad.php
Web - certifikát www.ytong.cz/cs/content/plochy-preklad.php
Web - návod k použití www.ytong.cz/cs/content/plochy-preklad.php

Adresa: Vodní 550
Hrušovany u Brna
664 62
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: tel.: 547 101 111
fax.:  547 101 103
Web: www.ytong.cz
Klíčová slova: pórobeton, ploché překlady, Ytong, PSF
   
© 2007 didus.software.ltd