Arch-Info 2010

Úvod Katalog materiálů Novinky IQ Park Hledání Vkládání dat Nápověda Služby   Přihlášení
  
 
Detailní informace o výrobku Zpět
Firma/dodavatel: Xella CZ, s.r.o.
Výrobek: Nosné překlady NOP
Popis výrobku: Nosné překlady Ytong NOP jsou pórobetonové prvky armované betonářskou výztuží. Používají se pro vytváření nadpraží okenních a dveřních otvorů ve zdivu z přesných tvárnic Ytong; v nosných i nenosných stěnách.
Podmínky užití: Překlady se nikdy nezkracují ani se neupravují jejich průřezy, jsou hotové a určeny k přímému zabudování. Překlady se kladou do maltového lože, uložení překladů musí být 250 mm (min. 200 mm) viz tabulka. Při montáži je důležité dbát na správnou polohu zabudovaného překladu. Pro orientaci jsou na čelech překladů šipky, které směřují k hornímu líci překladu. Na spodní ploše překladu je uvedena únosnost v kN/m.
Technické údaje:
jednotky hodnota zkušební metoda
objemová hmotnost kg 54 - 176
rozměr v x d (mm) 249 x 1300-2250
tloušťka š (mm) 200,250,300,375
       
max. zatížení kN/m 13 - 23
max. světlost d (mm) 900 - 1750
       
součinitel tepelné vodivosti λ W/m.K 0,176
       
Reakce na oheň A1 -nehořlavé ČSN EN 13501-1
pož. odolnost min 120
       
Web - technický list www.ytong.cz/cs/content/nosne-preklady-.php
Web - certifikát www.ytong.cz/cs/content/nosne-preklady-.php
Web - návod k použití www.ytong.cz/cs/content/nosne-preklady-.php

Adresa: Vodní 550
Hrušovany u Brna
664 62
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: tel.: 547 101 111
fax.:  547 101 103
Web: www.ytong.cz
Klíčová slova: pórobeton, nosné překlady, Ytong, NOP
   
© 2007 didus.software.ltd