Arch-Info 2010

Úvod Katalog materiálů Novinky IQ Park Hledání Vkládání dat Nápověda Služby   Přihlášení
  
 
Detailní informace o výrobku Zpět
Firma/dodavatel: Xella CZ, s.r.o.
Výrobek: přesné tvárnice nosné vnitřní
Popis výrobku: Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I. S dvojitým perem a drážkou a úchopovými kapsami (PDK) nebo hladké (HL). Přesné zdění na tenké maltové lože tl. 1 - 3 mm.
Podmínky užití: Nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.
Technické údaje:
jednotky hodnota zkušební metoda
objemová hmotnost kg/m3 400 - 650
rozměr v x d (mm) 249 x 599 249 x 599
tloušťka š (mm) 200,250,300,375
       
pevnost v tlaku N/mm2 2,6 - 6,5 EN 772-1
Přídržnost N/mm2 0,3
Charakter. pevn N/mm2 1,80 - 3,93 ČSN EN 1996-1-1
       
součinitel tepelné vodivosti λ W/m.K 0,101 - 0,179
Měrná tep.kap. kJ/kg.K 1,0
Vlhkost přetv,s mm/m 0,2
       
propustnost vodních par µ 5/10
       
spotřeba materiálu m2/paleta 3,0 - 6,30
úprava hran úchopové kapsy
       
Reakce na oheň A1 -nehořlavé ČSN EN 13501-1
pož. odolnost min 180
neprůzvuč. Rw dB 43 - 50
       
Web - technický list www.ytong.cz/cs/content/presne-tvarnice-ytong.php
Web - certifikát www.ytong.cz/cs/content/presne-tvarnice-ytong.php
Web - návod k použití www.ytong.cz/cs/content/presne-tvarnice-ytong.php

Adresa: Vodní 550
Hrušovany u Brna
664 62
Kraj: Jihomoravský
Kontakt: tel.: 547 101 111
fax.:  547 101 103
Web: www.ytong.cz
Klíčová slova: pórobeton, tvárnice, přesné tvárnice
   
© 2007 didus.software.ltd