Arch-Info 2010

Úvod Katalog materiálů Novinky IQ Park Hledání Vkládání dat Nápověda Služby   Přihlášení
  
 
Detailní informace o výrobku Zpět
Firma/dodavatel: Lučební závody a.s. Kolín
Výrobek: Lukofob EVO 50
Popis výrobku: Silikonový emulzní vodou ředitelný hydrofobizační přípravek. Je dodáván v koncentrovaném stavu, před použitím se ředí vodou. Účinnou složkou je monomerní alkylsiloxanový ester. Neobsahuje organická rozpouštědla. Je určen k povrchové hydrofobizaci porézních silikátových materiálů (omítky, betony, pálená střešní krytina) a jako hydrofobizační přísada do omítkových nátěrových hmot tenkovrstvých i strukturních. Netvoří výkvěty. Je vhodný i pro hydrofobizaci čerstvého betonu.
Podmínky užití: Vodou naředěný roztok LUKOFOBU EVO 50 se aplikuje na suché povrchy stříkáním nebo nanášením štětkou tak, aby stačil vsáknout a nestékal volně po stěnách. Na místo se vsáklým přípravkem je možno vrátit se ještě před jeho úplným zaschnutím. Při hydrofobizaci máčením se doba máčení řídí porezitou podkladu i požadovanou hloubkou průniku roztoku. Orientaèní spotøeba naøedìného LUKOFOBU EVO 50 je 0,25 až 1,5 l/m2. Nejvìtší hydrofobní efekt se projeví až po nìkolika dnech.
Technické údaje:
jednotky hodnota zkušební metoda
Web - technický list www.lucebni.cz

Adresa: Pražská 54
Kolín II
280 90
Kraj: Středočeský
Kontakt: tel.: 321 741 350-2
mail: ots@lucebni.cz
Web: www.lucebni.cz
Klíčová slova: hydrofobizace, vodoodpudivost, hydrofobizační přípravek, hydrofobizační prostředek, paropropustnost, snížení nasákavosti, omyvatelnost, čerstvý beton
   
© 2007 didus.software.ltd