Arch-Info 2010

Úvod Katalog materiálů Novinky IQ Park Hledání Vkládání dat Nápověda Služby   Přihlášení
  
 
Detailní informace o výrobku Zpět
Firma/dodavatel: Lučební závody a.s. Kolín
Výrobek: Lukofob Klasik
Popis výrobku: LUKOFOB® KLASIK je silikonový hydrofobizační přípravek pro ochranu silikátových porézních materiálů. Paropropustnost materiálu zůstává zachována. Je určen pro hydrofobizaci silikátových materiálů s malými póry, tj. přírodní a umělý kámen, pískovec, vápenec a nízkonasákavý beton. Dále je vhodný pro omítky tmavších odstínů, lícové cihelné zdivo a dlažby v exteriéru, které mají nasákavost nad 1 %. Další uplatnění přípravku LUKOFOB® KLASIK je v jeho aplikaci při ochraně a konzervaci památek.
Podmínky užití: LUKOFOB® KLASIK je připraven k přímému použití. Nanáší se stříkáním nebo nátěrem a to jen v takovém množství, které stačí vsáknout. Po svislých stěnách nesmí stékat. Další vrstvu je možno nanést až po vsáknutí předchozího nánosu. Spotřeba je závislá na nasákavosti podkladu a činí 0,05 až 0,3 l/m2 plochy. Na rozdíl od vodou ředitelných hydrofobizačních přípravků lze nanášet další nátěr LUKOFOBU® KLASIK i na předchozí zaschlou vrstvu. V tom případě zůstane druhý nátěr z větší části v povrchové vrstvičce. To lze uplatnit zejména v případě větší pórovitosti podkladu. Při nanášení je třeba dodržet všeobecně platné zásady, tzn. že podklad musí být zkarbonizovaný, čistý a suchý, pokud možno studený a neosluněný. Při stříkání je třeba zakrýt okna a dveře.
Technické údaje:
jednotky hodnota zkušební metoda
Web - technický list www.lucebni.cz

Adresa: Pražská 54
Kolín II
280 90
Kraj: Středočeský
Kontakt: tel.: 321 741 350-2
mail: ots@lucebni.cz
Web: www.lucebni.cz
Klíčová slova: hydrofobizace, vodoodpudivost, hydrofobizační přípravek, hydrofobizační prostředek, paropropustnost, snížení nasákavosti, ochrana památek, lukofob
   
© 2007 didus.software.ltd