Arch-Info 2010

Úvod Katalog materiálů Novinky IQ Park Hledání Vkládání dat Nápověda Služby   Přihlášení
Novinky  
 
ZPLYŇOVACÍ KOTEL NA DŘEVO ECOMAX, PELETKOVÝ KOTEL BOINK

ZPLYŇOVACÍ KOTEL NA DŘEVO ECOMAX jeho základem je těleso svařené z ocelových plechů tloušťky 4–6 mm. V horní části tělesa se nachází násypná šachta, spodní část je opatřena kruhovou spalovací komorou. Oba prostory jsou od sebe odděleny keramickou tryskou. V přední části je napojen ventilátor, který dopravuje primární a sekundární vzduch do spalovacího prostoru. V zadní části je výměník, spalinový kanál, hrdlo pro odvod spalin a čistící otvory.

Podstatou zplyňovacího procesu je tepelný rozklad organických a anorganických látek. Nejprve dochází k ohřevu a vysoušení dřevní hmoty v násypce, kdy uvolněné plyny se v prostoru trysky smíchají se sekundárním vzduchem, a následně tyto plyny shoří ve spalovacím prostoru kotle. Spaliny jsou odvedeny přes výměník do komína. Tímto procesem spalování účinnosti kotlů přesahuje 80 % .

Zplyňovací kotle společnosti OPOP jsou dodávány s elektronickou regulací, která splňuje požadavky na nenáročnou obsluhu. Mikroprocesorový regulátor REG05 je zabudován ve skříňce regulace, kdy už v základním provedení regulátor řídí výkon kotle na základě zadané požadované teploty vody v topném systému, eventuálně na základě požadované teploty prostoru v referenční místnosti a řídí provoz oběhového čerpadla.

Velká násypná šachta u těchto typů kotlů umožňuje spalovat velké kusy dřeva při dlouhé době hoření. Tím se omezí perioda přikládání 1krát za 10 hodin. Jednoduché a nenáročné vybírání popela a čištění je zaručeno díky velkému spalovacímu prostoru.

PELETKOVÝ KOTEL BOINK je konstruován jako set skládající se z kotle řady H, hořáku, násypky o objemu 220 l, šnekového podavače pelet a řídící elektronické jednotky. Palivo (průměr 6-10mm) se dopravuje přes nakloněný šnekový podavač pelet z externí násypky paliva do hořáku, kde probíhá spalování pelet při nasávání primárního vzduchu ventilátorem. Jedná se o plně automatický způsob vytápění, včetně automatického zapalování.

Přednosti peletkového kotle je vysoká účinnost – až 90 %, úsporný a ekologický charakter vytápění, možnost získání dotace ze státního fondu, komfortní obsluha, plně automatický provoz, snadná údržba a čištění kotle, výběr z výkonové řady 16 kW, 24 kW, 30 kW.

S programem interface, který lze navíc pořídit k peletkovému kotli na CD, lze nastavit a ovládat kotel prostřednictvím vašeho počítače. Tímto způsobem ovládáte kotel přímo z pohodlí vašeho pokoje, služební cesty či dovolené, což vskutku představuje velmi komfortní a moderní způsob vytápění současnosti i budoucnosti.

Společnost OPOP nabídne zákazníkovi na webových stránkách možnost prakticky si vyzkoušet nastavení nebo online ovládání moderních, elektronicky řízených, „Kotlů na spalování peletek“, nebo i nově vyvinutého, elektronicky řízeného „Pyrolytického kotle na spalování kusového dřeva“ prostřednictvím internetu. Prakticky tak bude zákazníkovi umožněno vyzkoušet si ovládací program prostřednictvím webových stránek společnosti na provozovaném kotli ve zkušebně OPOP spol. s r.o.

Zadáno: 19.09.2008 20:08   Autor: www.opop.cz, Ing.M. Stříteská
Zpět
e-veletrh 
Články 
iREKLAMA
Nabízíme nové speciální reklamní nástroje, speciálně určené pro architekty a projektanty. Více info na vyžádání
VKLÁDÁNÍ ČLÁNKŮ
Pokud máte zájem uveřejnit článek o vašich výrobcích, nové technologii, materiálech zašlete text,fotografie atd. v běžných formátech na adresu info@arch-info.eu a do předmětu zprávy napište ČLÁNEK.
Další informace viz Nápověda-Novinky.
     
© 2007 didus.software.ltd